Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Centralt innehåll Biologi år 4-6

Skapad 2016-06-20 13:27 i Aspenskolan Tierp
Grundskola 4 – 6 Biologi
Natur och samhälle
Jag förstår hur människan är beroende av och att vi påverkar naturen. Jag förstår vad det innebär för en hållbar utveckling.
Jag känner till några olika ekosystemtjänster, tex nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
Jag känner till olika djurs, växters och andra organismers liv.
Jag kan förklara fotosyntesen, förbränning och andra ekologiska samband.
Jag kan förklara vilken betydelse dessa kunskaper har, tex för jordbruk och fiske.
Jag känner till några ekosystem i min närhet.
Jag kan namnet på några vanliga arter i min närhet.
Jag ser sambandet mellan olika organismer och mellan organismer och den icke levande miljön.
Jag ser naturen som en resurs för rekreation och upplevelser.
Jag förstår vilket ansvar vi har när vi vistas i naturen.
Kropp och hälsa
Jag förstår hur den fysiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion sociala relationer och beroendeframkallande medel.
Jag känner till några vanliga sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas.
Jag känner till männinskans organsystem, hur de ser ut och var de är placerade.
Jag känner till organens funktion och samverkan.
Jag känner till människans pubertet, sexualitet och reproduktion.
Jag kan resonera runt frågor som identitet, jämställdhet,relationer, kärlek och ansvar.
Biologin och världsbilden
Jag känner till några historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet.
Jag förstår upptäckternas betydelse för människans levnadsvillkor och syn på naturen.
Jag känner till olika kulturers beskrivningar och förklaringar av naturen i skönlitteratur, myter och konst och äldre tiders naturvetenskap.
Jag känner till livets utveckling och organismers anpassning till olika livsmiljöer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: