Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Österbyskolan NO år 1-3

Skapad 2016-06-27 12:57 i Österbyskolan Östhammar
Kunskapskraven för NO i åk 1-3, nedbrutna till ämnesområden årskursvis.
Grundskola 1 – 3 Kemi Biologi NO (år 1-3) Fysik

Matrisen visar det du ska kunna när du lämnar åk3.
Matrisen är uppdelad i samma områden som det centrala innehållet. De kunskapskrav som finns är angivna till vänster och det som du bedöms på finns angivet i rutorna till höger.

Året runt i naturen, ÅK1
 • Bi   3
 • Bi   3
 • Bi   3
 • Bi   3
Naturen i närmiljön. Eleven ska kunna: - växter i närmiljön. - djur i närmiljön
Årstidernas förändring. Eleven ska kunna: - årstiderna - beskriva vad som kännetecknar dessa - berätta hur man kan se vilken årstid det är nu
Livscykeln hos växter och djur: Eleven ska kunna: - namnge några vanliga djur - namnge några vanliga växter - förstå livscykeln hos dessa - enkla näringskedjor
Solen och månens rörelse. Eleven ska kunna: - förklara hur solen rör sig - förklara hur månen rör sig - förklara hur jorden rör sig - beskriva dess relation till varandra
Kropp och hälsa, ÅK2
 • Bi   3
Kroppsdelar. Eleven ska kunna: - namnge olika kroppsdelar - förklara deras funktion
Sinnen. Eleven ska kunna: - hörsel - syn - lukt - smak - känsel - samt berätta hur dessa fungerar
Hälsa. Eleven ska kunna berätta hur människans hälsa påverkas genom: -sömn - mat - hygien - motion - sociala relationer
Kraft och rörelse, ÅK3
 • Bi   3
Tyngdkraft. Eleven ska kunna: - enkelt förklara hur tyngdkraften fungerar och kan tillämpas
Friktion. Eleven ska kunna: - enkelt förklara hur friktion fungerar och kan tillämpas
Jämvikt. Eleven ska kunna: - enkelt förklara hur jämvikt fungerar och kan tillämpas
Material och ämnen, ÅK 1-3
 • Bi   3
 • Bi   3
 • Bi   3
Egenskaper hos material. (åk1) Eleven ska kunna: - beskriva ett materials egenskaper - sortera material efter egenskaper - förlara ett materials funktion utifrån dess egenskaper - källsortera lämpliga material
Vattnets egenskaper. (åk2) Eleven ska kunna: - vattnets olika former - övergångar mellan formerna - berätta hur dessa kan observeras
Luftens egenskaper. (åk2) Eleven ska kunna: - enkelt förklara vad luft är - luftens grundläggande egenskaper - berätta hur dessa kan observeras
Lösningar och blandningar. (åk 3) Eleven ska kunna: - separera några olika lösningar och blandningar exempelvis genom avdunstning och filtrering
Berättelser om natur och naturvetenskap, ÅK1-3
 • Bi   3
Eleven ska kunna: - samtala om skönlitteratur som rör naturen och människan - samtala om myter ur naturen och mänskliga väsen - samtala om konst som rör naturen och människan
Metoder och arbetssätt, under hela åk 1-3
 • Bi   3
 • Bi   3
 • Bi   3
Eleven ska kunna genomföra observationer, undersökningar och fältstudier.
Eleven ska kunna samtala om sitt resultat och dra jämförelser med andra elevers resultat.
Eleven ska kunna dokumentera sina kunskaper och använda dessa i samtal och diskussioner.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: