Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Österbyskolan Musik år 1-3

Skapad 2016-06-27 12:57 i Österbyskolan Östhammar
Musikens centrala innehåll för åk 1-3, nedbrutet årskursvis.
Grundskola 1 – 3 Musik

Här nedan står alla moment som du ska ha grundläggande kunskaper i från åk 1-3. De rutor som blivit färglagda har du klarat.

Ur det centrala innehållet:

År 1
År 2
År 3
Musicerande och musikskapande
 • Mu  1-3
 • Mu  1-3
 • Mu  1-3
 • Mu  1-3
- Deltar i unison sång och växelsång. - Klappar i takt samt härmar enkla rytmer och rörelser. - Målar till olika sorters musik. - Deltar i dans och rörelse med improvisation och imitation.
- Deltar i unison sång, växelsång och kanon. - Deltar i ensemblespel. - Gör en egen enkel melodi. - Framträder gemensamt med andra.
- Härmar en rytm- eller tonslinga. - Målar och beskriver tankar och känslor till musik. - Gestaltar sång och berättelse med hjälp av rörelse, rytm och ljud.
Musikens verktyg
 • Mu  1-3
 • Mu  1-3
 • Mu  1-3
 • Mu  1-3
- Använder rösten till att sjunga starkt och svagt. - Deltar i en rytmorkester.
- Är bekant med några av de vanligt förekommande musikbegreppen som ex. ton, rytm, melodi och puls. - Deltar i skapandet och framförandet av egen musik.
- Använder rösten som instrument med variation av rytm, klang och dynamik. - Är bekant med olika typer av musikinstrument, dess familj, och hur de låter. - Är bekant och känner igen enkla notvärden så som hel-, halv-, och fjärdedelsnot.
Musikens sammanhang och funktioner
 • Mu  1-3
 • Mu  1-3
 • Mu  1-3
 • Mu  1-3
- Lyssnar koncentrerat och gör egna associationer till musik utifrån egna tankar och känslor. - Bekantar sig med svensk och nordisk barnvisetradition.
- Är bekant med sånger och visor med anknytning till svensk tradition ex. nationalsång och några av de vanligaste psalmerna.
- Skillnaden på dur och moll. - Bekantar sig med musik från olika kulturer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: