Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik åk 1

Skapad 2016-06-28 07:34 i Växjö Montessoriskola Grundskolor
Övergripande pedagogisk planering i ämnet teknik för åk 1.
Grundskola 1 Teknik

Konkretiserade mål kopplat mot centralt innehåll och kunskapskrav

Tekniska lösningar

Elevens utemiljö är utgångspunkt för lärande.
Gungor, sandlådan med leksaker, gungbräda samt användning av den egna kroppen som redskap.
  • Tk  1-3
Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i den egna utemiljön
Elevens utemiljö är utgångspunkt för lärande.
Bollar, hjul, åkmattor, snö och is. Kojor i snö och med andra material.
  • Tk  1-3
Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i den egna utemiljön. Eleven kan på ett enkelt sätt beskriva och ge exempel på någon konstruktion i vardagen och de material som används.
Klippa och klistra. Bygga med snö, lego, lera och kaplastavar.
  • Tk  1-3
Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i den egna utemiljön. Dessutom kan eleven på ett enkelt sätt beskriva och ge exempel på någon konstruktion i vardagen och de material som används.
Utifrån arbetsområde ska eleven lära sig namn på olika verktyg, material, materiel samt begrepp.
  • Tk  1-3
Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i den egna utemiljön. Dessutom kan eleven på ett enkelt sätt beskriva och ge exempel på någon konstruktion i vardagen och de material som används.

Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar

Sax, penna, pennvässare, cykel .
  • Tk  1-3
Eleven kan genomföra mycket enkla konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller.
Klippa och klistra.
  • Tk  1-3
Eleven kan genomföra mycket enkla konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller.
T.ex. sax, penna, pennvässare, cykel, gungor, sandlådan med leksaker, gungbräda.
  • Tk  1-3
Eleven kan genomföra mycket enkla konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller.
  • Tk  1-3
Eleven kan föra enkla resonemang dels kring hur några föremål har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar.

Teknik, människa, samhälle och miljö

Toaletter, spisar, kommunikation, kläder,
  • Tk  1-3
Eleven kan föra enkla resonemang dels kring hur några föremål har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar.
Eld, flytväst, hjälm, använda verktyg.
  • Tk  1-3
Eleven kan föra enkla resonemang dels kring hur några föremål har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar.

Förslag på bedömning

Observation av elevernas förmågor under pågående arbete. Elever beskriver Elevers modeller, skisser och bilder
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: