Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Udd/HH Bild 1-3

Skapad 2016-08-11 12:44 i Uddaredskolan Lerum
Stöd för att sätta upp mål och bedömning för elevens utveckling i ämnet bild i åk 1-3
Grundskola 1 – 3 Bild

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Bildframställning
Eleven kan framställa berättande och informativa bilder på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan framställa berättande och informativa bilder på ett relativt väl fungerande sätt
Eleven kan framställa berättande och informativa bilder på ett väl fungerande sätt
Material och tekniker för bildframställning
Eleven provar på att använda olika material, tekniker och verktyg.
Eleven använder olika material, tekniker och verktyg enligt instruktioner.
Eleven använder olika material, tekniker och verktyg på ett självständigt och fungerande sätt.
Kombinera bildelement
Eleven använder färg, form, linje, yta samt för-och bakgrund
Eleven använder färg, form, linje, yta samt för-och bakgrund enligt instruktioner.
Eleven använder färg, form, linje, yta samt för-och bakgrund på ett självständigt och fungerande sätt
Idèutveckling
Eleven skapar bilder utifrån en given idè.
Eleven inspireras av andras arbeten och kan utifrån dessa utveckla egna idèer.
Eleven inspireras av andras arbeten och kan utifrån dessa utveckla egna idèer och ger arbetet ett personligt uttryck.
Formulera och välja handlingsalternativ
Eleven behöver visst stöd för att planera, genomföra och slutföra sitt arbete
Eleven arbetar självständigt och tar ansvar för hela processen.
Eleven tar ansvar och arbetar självständigt. Tar egna initiativ för att komma vidare.
Omdöme om eget arbete
Eleven kan med visst stöd beskriva sitt arbete och arbetsprocessen
Eleven kan beskriva det som är bra/ mindre bra med sitt arbete poch arbetsprocessen
Eleven kan på ett utförligt sätt beskriva sitt arbete och arbetsprocessen samt ha en idè om fortsatt utveckling.
Bildanalys
Eleven kan med visst stöd berätta om innehållet i olika typer av bilder
Eleven kan på ett enkelt sätt berätta om och reflektera över uttryck och innehåll i olika typer av bilder
Eleven kan berätta om, reflektera över och föra till viss del utvecklade resonemang om uttryck och innehåll i olika typer av bilder
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: