Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Näthandel1

Skapad 2016-08-11 15:44 i Sturegymnasiet Halmstad
Gymnasieskola 2 Näthandel

Näthandel

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Näthandelns utveckling
Eleven beskriver översiktligt näthandelns utveckling.
Eleven beskriver utförligt näthandelns utveckling.
Eleven beskriver utförligt och nyanserat näthandelns utveckling.
Affärsidé
Eleven redogör översiktligt för affärsidéns betydelse för en verksamhets etablering och tillväxt.
Eleven redogör utförligt för affärsidéns betydelse för en verksamhets etablering och tillväxt
Eleven redogör utförligt och nyanserat för affärsidéns betydelse för en verksamhets etablering och tillväxt.
Teknik/soc. medier
Eleven beskriver översiktligt ny teknik och sociala medier samt hur näthandel marknadsförs.
Eleven beskriver utförligt ny teknik och sociala medier samt hur näthandel marknadsförs.
Eleven beskriver utförligt och nyanserat ny teknik och sociala medier samt hur näthandel marknadsförs.
Säkerhet/betalning
Eleven beskriver översiktligt hur handel med varor och tjänster bedrivs på ett datasäkert sätt över internet samt hur köp och betalning kan genomföras.
Eleven beskriver utförligt hur handel med varor och tjänster bedrivs på ett datasäkert sätt över internet samt hur köp och betalning kan genomföras.
Eleven beskriver utförligt och nyanserat hur handel med varor och tjänster bedrivs på ett datasäkert sätt över internet samt hur köp och betalning kan genomföras.
Transport/logistik
Eleven redogör översiktligt för olika transportalternativ och förenkla resonemang om deras miljöpåverkan.
Eleven redogör utförligt för olika transportalternativ och förenkla resonemang om deras miljöpåverkan.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för olika transportalternativ och förenkla resonemang om deras miljöpåverkan.
Struktur
Eleven planerar och organiserar i samråd med handledare en webbplats med hjälp av lämpliga programvaror.
Eleven planerar och organiserar efter samråd med handledare en webbplats med hjälp av lämpliga programvaror.
Eleven planerar och organiserar efter samråd med handledare en webbplats med hjälp av lämpliga programvaror.
Program/utrustning
I arbetet använder eleven med viss säkerhet vanligt förekommande utrustning, tekniker och arbetsmetoder.
I arbetet använder eleven med viss säkerhet vanligt förekommande utrustning, tekniker och arbetsmetoder.
I arbetet använder eleven med säkerhet vanligt förekommande utrustning, tekniker och arbetsmetoder.
Lagstiftning
Eleven utför i samråd med handledare arbetet utifrån givna instruktioner, lagar och andra bestämmelser.
Eleven utför efter samråd med handledare arbetet utifrån givna instruktioner, lagar och andra bestämmelser på ett välorganiserat sätt. Under arbetet löser eleven med viss säkerhet eventuella problem som uppstår.
Eleven utför efter samråd med handledare arbetet utifrån givna instruktioner, lagar och andra bestämmelser på ett välorganiserat sätt. I arbetet tar eleven egna initiativ. Under arbetet löser eleven med säkerhet eventuella problem som uppstår.
Miljö/ergonomi
Eleven arbetar ergonomiskt och miljöanpassat. När arbetsuppgiften är utförd diskuterar eleven översiktligt sitt arbete och resultat utifrån ekonomiska, miljömässiga och etiska aspekter.
Eleven arbetar ergonomiskt och miljöanpassat. När arbetsuppgiften är utförd diskuterar eleven utförligt sitt arbete och resultat utifrån ekonomiska, miljömässiga och etiska aspekter.
Eleven arbetar tydligt och målmedvetet på ett ergonomiskt och miljöanpassat sätt. När arbetsuppgiften är utförd diskuterar elevenutförligt och nyanserat sitt arbete och resultat utifrån ekonomiska, miljömässiga och etiska aspekter samt ger förslag på hur arbetet kan förbättras.
Självinsikt
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: