Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ht 2016 Bedömningsmatris geografi: Projekt VÅR MAT

Skapad 2016-08-14 17:40 i Holstagårdsskolan Helsingborg
Ht 2016 Bedömningsmatris geografi: Projekt VÅR MAT
Grundskola 9 Geografi

Ht 2016 Bedömningsmatris geografi: Projekt VÅR MAT

F
E
C
A
Geografiska begrepp
Din förmåga att förstå och använda centrala ord och begrepp när du talar, lyssnar, läser och skriver i arbetsområdet.
Du kan använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan använda geografiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Du kan använda geografiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Beskriva och resonera
Din förmåga att beskriva och resonera om geografiska mönster för global produktion, handel, transport och konsumtion av livsmedel.
Du kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då enkla geografiska mönster av handel och kommunikation samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur dessa mönster ser ut och hur de har förändrats över tid samt orsaker till och konsekvenser av detta.
Du kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då förhållandevis komplexa geografiska mönster av handel och kommunikation samt för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur dessa mönster ser ut och hur de har förändrats över tid samt orsaker till och konsekvenser av detta.
Du kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då komplexa geografiska mönster av handel och kommunikation samt för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur dessa mönster ser ut och hur de har förändrats över tid samt orsaker till och konsekvenser av detta.
Resonera om konsekvenser ur ett hållbarhetsperspektiv
Resonera om ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet idag och i framtiden.
Du kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för enkla och till viss del underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
Du kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för utvecklade och relativt väl underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
Du kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för välutvecklade och väl underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: