Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa

Skapad 2016-08-16 11:50 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
Kursplan för idrott och hälsa
Grundskola F

Sammanfattning och konkretisering av kunskapskraven i idrott och hälsa

Betyget D innebär att kunskapskraven för betyget E och till övervägande del för C är uppfyllda. Betyget B innebär att kunskapskraven för betyget C och till övervägande del A är uppfyllda.

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
I begreppet "kan delta" ligger även att eleven utvecklar sin samarbetsförmåga och respekt för andra.
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser och anpassar sina rörelser "till viss del" till aktiviteten och sammanhanget.
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser och anpassar sina rörelser "relativt väl" till aktiviteten och sammanhanget.
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser och anpassar sina rörelser "väl" till aktiviteten och sammanhanget.
Rörelse- och träningsprogram till musik
I danser, rörelse- och träningsprogram till musik anpassar eleven "till viss del" sina rörelser till takt, rytm och sammanhang. Eleven följer ledaren.
I danser, rörelse- och träningsprogram till musik anpassar eleven sina rörelser "relativt väl" till takt, rytm och sammanhang. Eleven leder en mindre grupp.
I danser, rörelse- och träningsprogram till musik anpassar eleven sina rörelser väl till takt, rytm och sammanhang. Eleven planerar, komponerar och genomför ett träningsprogram till musik med gruppen.
Simkunnighet
Eleven kan simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.
Eleven kan simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge. Eleven visar prov på en relativt god vattenvana. Eleven livräddar en docka på grunt vatten.
Eleven kan simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge. Eleven visar prov på en mycket god vattenvana. Eleven livräddar en docka på djupt vatten.
Sätta upp mål och planera innefattar hur kondition och styrka kan förbättras. Uppgift i samband med Skoljoggen.
Eleven kan på ett i "huvudsak" fungerande sätt sätta upp mål, planera och genomföra sin träning samt analysera utfallet.
Eleven kan på ett "relativt väl" fungerande sätt sätta upp mål, planera och genomföra sin träning samt analysera utfallet.
Eleven kan på ett "väl" fungerande sätt sätta upp mål, planera och genomföra sin träning samt analysera utfallet.
Orientering
Eleven kan "med viss säkerhet" orientera sig i okända miljöer och använder då kartor och andra hjälpmedel. Allemansrätten.
Eleven kan "med relativt god säkerhet" orientera sig i okända miljöer och använder då kartor och andra hjälpmedel. Allemansrätten.
Eleven kan "med god säkerhet" orientera sig i okända miljöer och använder då kartor och andra hjälpmedel. Allemansrätten.
Egen planering
Eleven planerar och genomför en aktivitet med viss anpassning till olika förhållanden, miljöer, och regler.
Eleven planerar och genomför en aktivitet med relativt god anpassning till olika förhållanden, miljöer, och regler.
Eleven planerar och genomför en aktivitet med god anpassning till olika förhållanden, miljöer, och regler.
Risker, skador
Eleven kan på ett i huvudsak fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge enkla beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.
Eleven kan på ett relativt väl fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge enkla beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.
Eleven kan på ett väl fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge enkla beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: