Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

matris Bild - förmågor

Skapad 2016-08-16 13:04 i Morgongåva skola F-6 Heby
matris för ämnet bild
Grundskola 4 – 9

Stöd för mål och bedömning kring de förmågor som eleven ska utveckla inom ämnet Bild, utifrån strävansmål och bedömningens inriktning. Matrisen innehåller beskrivning av kunskapskvaliteter i fyra nivåer.

Framställa bilder

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Uppgifterna ej utförda enligt anvisningarna. Saknar egna idéer om utförandet av uppgifter.
Uppgifterna är utförda enligt anvisningarna. Använder mest andras idéer och har svårt att komma på egna.
Uppgifterna är av god teknisk kvalité. Den personliga stilen är på väg att utvecklas. Har egna idéer och finner ibland oväntade lösningar.
Uppgifterna är genom-gående av hög teknisk kvalité. Har hittat en personlig stil. Experimenterar, är villig att ta risker och ger arbetet en personlig prägel.

Kommunicera

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Har svårt att få till ett budskap i sina bilder.
Har en tanke med bildbudskapet men det framgår inte för betraktaren utan förklaring.
Har en klar tanke med budskapet i sin bild men ibland krävs en förklaring för betraktaren.
Har en klar tanke med budskapet i sin bild och det framgår tydligt för betraktaren.

Hantera metoder och tekniker

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Visar ovana att hantera material och tekniker. Kan använda olika redskap efter givna instruktioner.
Är på väg att lära sig att hantera olika material och tekniker.
Förstår och kan motivera vilken metod och redskap som bör användas. Har god förmåga att hantera material och tekniker.
Jämför och värderar olika metoders för- och nackdelar. Behärskar material och tekniker mycket bra. Löser problem på ett kreativt sätt.

Analysera

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Gör enklare beskrivning av bilder.
Kan göra enklare bildanalyser.
Kan göra bildanalyser som innehåller egna slutsatser och personliga åsikter.
Kan göra bildanalyser som innehåller egna slutsatser, tolkningar och personliga reflektioner. Förstår vad komposition, färg, form och text har för betydelse.

Tolka och kritiskt granska

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Gör ingen egen tolkning av bilder.
Kan med hjälp kritiskt granska bilder. Gör enklare tolkning.
Resonerar kring bildens innehåll, budskap och syfte. Framför egna tankar, åsikter och värderingar samt motiverar.
Reflekterar kring bildens innehåll, budskap och syfte. Granskar kritiskt och motiverar sina argument och slutsatser.

Självständighet

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Behöver mycket hjälp, inspiration och råd men har ändå svårt att komma igång med uppgifter. Har svårt att följa instruktioner, Deltar sällan i grupparbeten.
Kan ibland behöva hjälp, stöd och råd för att komma igång med uppgifter. Följer instruktioner. Deltar passivt i grupparbeten.
Tar egna initiativ i skapandeprocessen och tar eget ansvar för sin planering. Förstår instruktioner utan problem. Deltar aktivt i grupparbeten.
Har många idéer och arbetar självständigt . Utvecklar sitt arbete genom att reflektera och utvärdera det. Är drivande och engagerad i grupparbeten samt lyfter kvalitén på innehåll och presentation.

Bild- och kulturhistorisk allmänbildning.

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Har bristande bild- och kulturhistorisk allmänbildning.
Känner till några konstnärer och deras verk.
Känner till några konstnärer. Kan placera dem rätt i tiden och kan känna igen deras stil.
Kan hitta likheter och skillnader hos olika konststilar samt placera dem rätt i tiden. Inser bildens betydelse i samhällsutvecklingen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: