Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tummen upp - svenska

Skapad 2016-08-16 20:33 i Rävlandaskolan F-4 Härryda
Kartläggning i svenska utifrån Tummen upp-materialet.
Grundskola 4 Svenska

Kartläggningen visar om eleven är på god väg mot kunskapskraven i slutet av åk 6, då eleven kan:

Valparna - skönlitterär text
Lodjur - faktatext
Mossboskolan - reportage
Åsikter om skolan - insändare
Uppeva dikter - dikt
Solen och vinden - saga
Väderkartan - instruktion
Jämföra texter
En snäll och gammal vän - skiljetecken
Lyssna och skriv - stavning
Min berättelse - skrivning
Min berättelse - textbearbetning
En viktig person - skrivuppgift
En viktig person - respons
Den gamla damen - skönlitterär text
Rödräven - faktatext
Huset - instruktion
Berätta pch påverka - presentation
Läsa skönlitteratur med flyt
Läsa sakprosa med flyt
visa grundläggande läsförståelse med enkla sammanfattningar
visa grundläggande läsförståelse med kommentarer om centrala delar
tolka och föra resonemang om budskap utifrån egna erfarenheter
beskriva sin upplevelse av läsningen
skriva olika slags texter med begripligt innehåll, fungerande struktur och språklig varation
använda grundläggande regler för stavning
använda grundläggande regler för skiljetecken
använda grundläggande regler för språkriktighet
skriva berättande texter med enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling
söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor
föra enkla resonemang om informationens användbarhet
göra sammanställningar som innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och ämnesspecifika ord och begrepp
kombinera text med olika estetiska uttryck
ge enkla omdömen om texters innehåll och bearbeta texter utifrån respons
samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter
genomföra enkla muntliga redogörelser med anpassning till syfte och mottagare
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: