👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömningsmatris för fsk-klassen 2017/2018

Skapad 2016-08-17 09:26 i Ljunggrenska skolan F-3 Trelleborg
Bedömningsmatris för fsk-klassen 2017/2018 Ljunggrenska skolan i Trelleborg
Grundskola F – 3 Svenska

Ny nivå

Livskunskap/Social

Ny nivå
Trygghet
Känner trygghet/ gemenskap i egna gruppen.
Löser vardagliga situationer med stöd av pedagog.
Har en åsikt och vågar framföra den i grupp.
Gör egna val och att kunna säga nej.
Lust att lära/ utveckla sin nyfikenhet.
Intresserad av nya lärsituationer och aktiviteter.
Visar uthållighet och koncentration.
Tar egna initiativ till nya aktiviteter.
Omsätter sin kunskap i vardagliga situationer.
Empati
Väntar på sin tur och lyssnar när andra pratar.
Kan hantera besvikelser.
Kan ta ansvar för sina handlingar och bryr sig om kamrater.
Löser konflikter själv.
Lek
Leker bredvid kamrater.
Tar lekkontakt och startar en lek.
Förstår lekens regler och stannar kvar i leken.
Går in i rollek och fantiserar tillsammans med kamrater.

Motoriskt

Ny nivå
Motoriska grundformer.
Åla, rulla, krypa och stödja.
Springa, hoppa och klättra.
Kasta och fånga.
Finmotorik.
Färglägger innanför inje.
Klipper efter given linje.
Ritar egna bilder.
Kopierar given bild.
Lekar / samarbete
Kunna ta och följa instruktioner.
Samarbeta i lagsituationer.
.
Dans/ rörelse
Rör sig i takt med musiken.
Uppvärmning .
Avslappning.
Tillit till sin egen förmåga
Klär av och på sig själv.
Ansvarar för sina tillhörigheter.

Matematiskt

Ny nivå
Sortera, klassificera samt parbilda.
Utv. förkunskap för algebra och logiskt tänkande
Sortera fritt efter t.ex. färg ,form och storlek.
Relations sortering. Varför hör vi ihop?
Sammanföra två föremål utifrån ett gemensamt kriterium.
Fler än . Färre än. Lika många.
Mönster något som upprepas.
( skillnad: mönstrat)
Beskriver sin mönsterupprepning.
Fortsätter ett påbörjat mönster.
Dokumentera en mönsterupprepning.
Geometri
Skillnader och likheter mellan våra vanligaste former/ kroppar.
Förklara begreppen hörn och sida.
Avbilda formerna.
Mätning
(längd, vikt, volym, area, tid)
Bli medveten om begreppen.
Arbetar laborativt med de olika begreppen.
Reflekterar över rimlighet.
Antalsuppfattning
Avläser antalsprickarna på tärningen.
Avläser antalet föremål.
Kopplar antalet med rätt siffersymbol.
Tal och räkning
Talraden framlänges och baklänges, (1-10).
Kan börja talraden på vilket heltal som helst mellan 1-10.
Viket heltal kommer före/efter i talraden mellan 1-10. Addera och subtrahera med talet 1.
Känner igen udda och jämna tal upp till 10 .
Uppdelning av heltalen 2 -6-
Matematiska klurigheter.
Frågar om jag inte förstår.
Hänger med i logiska resonemang.
Kan svara på frågan . Hur tänkte du?
Kan förklara för en kompis
Hittar på egna kluringar.
Matematiska klurigheter.
.

Språkligt - samtalsunderlag

Ny nivå
Lyssna/uppmärksamhet
Lyssnar aktivt i stor och liten grupp.
Återberättar med stöd av andra.
Återberättar med röd tråd och egna ord och tolkningar.
Lyssnar och förstår innehållet i kap. böcker utan bildstöd.
Reflekterar och knyter an till egna upplevelser.
Språkförståelse
Med stöd förstå enskild instruktion och utför den.
Förstår och utför uppgifter efter instruktioner i grupp.
Ger instruktioner som andra kan utföra.
Språklig medvetenhet
Förstår rim, d.v.s. kan medvetet bortse från ordens betydelse.
Dela upp/räkna ord i meningar.
Långa/korta ord Sammansatta ord.
Identifiera språkljud.
Lika ljud i början/slutet på orden.
Dela upp/räkna ljud i orden.
Ordförråd/meningsbyggnad
Har lätt tillgång till sitt ordförråd.
Använder beskrivande ord . Använder prepositioner och adjektiv.
Använder sig av fullständiga meningar.
Kommunikation
Deltar naturligt i samtal med andra.
Berättar i olika sammanhang och ställer frågor.
Beskriver, förklarar och uttrycker egna tankar.
Skrivutveckling
Färglägger och ritar.
Avbildar namnet/ skriver namnet.
Formar och avbildar bokstäver.
Frågar hur ord stavas. Skriver av ord
Skriver ljudenliga ord.
Läsutveckling
Lyssnar gärna på berättelser.
Förstår att det som skrivs kan läsas av mottagare.
Benämner bokstäver.
Förstår och uttalar bokstavsljuden.
Ljudar ihop ord.
Läser enkla böcker med bildstöd / känner igen ordbilder.