Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Biologi åk. 4-6

Skapad 2016-08-18 09:03 i Serresjöskolan F-6 Trelleborg
Matris biologi 4-6
Grundskola 4 – 6 Biologi

Förmåga

Använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Kunskapskrav
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som...
På väg mot
...till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
...för samtalen och diskussionerna framåt.
...för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar och breddar dem.
Kunskapskrav
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för ... om informationens och källornas användbarhet.
På väg mot
...enkla resonemang
...utvecklade resonemang
...välutvecklade resonemang
Kunskapskrav
Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med ... anpassning till sammanhanget.
På väg mot
...viss
...relativt god
...god

Förmåga

Genomföra systematiska undersökningar i biologi
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Kunskapskrav
Eleven kan genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även... ...enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
På väg mot
...bidra till att formulera
...formulera enkla frågeställningar (efter någon bearbetning)
... formulera enkla frågeställningar (ingen bearbetning behövs)
Kunskapskrav
I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och...
På väg mot
...i huvudsak fungerande sätt
...ändamålsenligt sätt
...ändamålsenligt och säkert sätt
Kunskapskrav
Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då... om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt... kan förbättra undersökningen.
på väg mot
...enkla resonemang ...bidrar till att ge förslag som
...utvecklade resonemang ...ger förslag som efter någon bearbetning
...välutvecklade resonemang ...ger förslag som
Kunskapskrav
Eleven... dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
på väg mot
...gör enkla
...gör utvecklade
...gör välutvecklade

Förmåga

Använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Kunskapskrav
Eleven har... kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att... dessa med... användning av biologins begrepp.
På väg mot
...grundläggande ...ge exempel på och beskriva... viss
...goda ...förklara och visa på enkla samband inom... relativt god
...mycket goda ...förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag... god
Kunskapskrav
Eleven kan i... underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom och pubertet relatera till några samband i människokroppen.
på väg mot
...enkla och till viss del
...utvecklade och relativt väl
...välutvecklade och väl
Kunskapskrav
Eleven kan... människors beroende av och påverkan på naturen och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.
på väg mot
...beskriva och ge exempel på
...förklara och visa på samband mellan
...förklara och visa på mönster hos
Kunskapskrav
Eleven berättar om livets utveckling och... organismers anpassningar till olika livsmiljöer
på väg mot
...ger exempel på
...visar på samband kring
...visar på mönster i
Kunskapskrav
Eleven kan berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
På väg mot
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: