Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Betygsmatris för kemi

Skapad 2016-08-18 14:12 i Hagalundskolan Lunds för- och grundskolor
Kunskapskraven för åk. 4-6 i kemi.
Grundskola 5 – 6 Kemi

Kunskapskraven för åk. 4-6 i kemi.
Här kommer du att se ditt betyg.

Kunskapskraven för åk. 4-6 i kemi.

E
C
A
1a Hur samtalar och diskuterar eleven om enkla frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle?
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt, men behöver hjälp av en kamrat eller vuxen.
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
1b Hur söker eleven naturvetenskaplig information utifrån olika källor och resonerar kring källornas användbarhet
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet, men behöver hjälp av en kamrat eller vuxen.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
1c Hur använder eleven informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar?
Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget, men behöver hjälp av en kamrat eller vuxen.
Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med relativt god anpassning till sammanhanget
Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med god anpassning till sammanhanget.
Undersökning
2a Hur genomför eleven enkla undersökningar och formulerar egna frågeställningar som det går att systematiskt arbeta utifrån?
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån, men behöver hjälp av en kamrat eller vuxen.
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
2b Hur använder eleven utrustningen?
I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt, men behöver hjälp av en kamrat eller vuxen.
I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
2c Hur jämför eleven sina och andras resultat och resonerar om likheter och skillnader och vad det kan bero på?
Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på, men behöver hjälp av en kamrat eller vuxen.
Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på.
Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då utvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på.
Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då välutvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på.
2d Hur förbättra eleven undersökningen?
Eleven kan bidra till att ge förslag som kan förbättra undersökningen, men behöver hjälp av en kamrat eller vuxen.
Eleven kan bidra till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
Eleven kan ge förslag som efter någon bearbetning kan förbättra undersökningen.
Eleven kan ge förslag som kan förbättra undersökningen.
2e Hur dokumenterar eleven sina undersökningar i text och bild?
Eleven gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild, men behöver hjälp av en kamrat eller vuxen.
Eleven gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Eleven gör eleven utvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Eleven gör eleven välutvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
3a Hur är eleven kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper om andra kemiska sammanhang?
Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang, men behöver hjälp av en kamrat eller vuxen.
Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang.
Eleven har goda kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang.
Eleven har mycket goda kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang.
3b Hur visar eleven sina kunskaper genom användning av kemins begrepp?
Eleven visar kemiska sammanhang genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp, men behöver hjälp av en kamrat eller vuxen.
Eleven visar kemiska sammanhang genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp.
Eleven visar kemiska sammanhang genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av kemins begrepp.
Eleven visar kemiska sammanhang genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av kemins begrepp.
4a Hur resonerar eleven om uppbyggnad och egenskaper hos luft och vatten och relatera detta till naturliga förlopp som fotosyntes och förbränning?
Eleven kan föra enkla resonemang om uppbyggnad och egenskaper hos luft och vatten och relatera detta till naturliga förlopp som fotosyntes och förbränning, men behöver hjälp av en kamrat eller vuxen.
Eleven kan föra enkla resonemang om uppbyggnad och egenskaper hos luft och vatten och relatera detta till naturliga förlopp som fotosyntes och förbränning.
Eleven kan föra utvecklade resonemang om uppbyggnad och egenskaper hos luft och vatten och relatera detta till naturliga förlopp som fotosyntes och förbränning.
Eleven kan föra välutvecklade resonemang om uppbyggnad och egenskaper hos luft och vatten och relatera detta till naturliga förlopp som fotosyntes och förbränning.
4b Hur resonerar eleven om mat, bränslen, kemikalier och andra produkter som relateras till några kemiska samband och frågor om hållbar utveckling?
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om mat, bränslen, kemikalier och andra produkter, relatera till några kemiska samband och frågor om hållbar utveckling, men behöver hjälp av en kamrat eller vuxen.
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om mat, bränslen, kemikalier och andra produkter, relatera till några kemiska samband och frågor om hållbar utveckling.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om mat, bränslen, kemikalier och andra produkter, relatera till några kemiska samband och frågor om hållbar utveckling.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om mat, bränslen, kemikalier och andra produkter, relatera till några kemiska samband och frågor om hållbar utveckling.
4c Berättar eleven om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor?
Eleven kan berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor, men behöver hjälp av en kamrat eller vuxen.
Eleven kan berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: