Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska Ht

Skapad 2016-08-23 16:59 i Apelskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 4 – 6 Engelska

Centralt innehåll

Undervisningen behandlar följande områden:

Kommunicera med engelska ord och fraser i tal och skrift.
Läsa och tolka engelska texter.
Grammatiska kunskaper t.ex. adjektivböjningar, pluraländelser, att böja oregelbundna och regelbundna verb, skriva siffror 1-10 000 och ordningstal, did/didn't, do/doesn't.
Kunskaper om olika engelskspråkiga länders kultur och historia.

Förmågor

Undervisningen syftar till att utveckla elevens förmåga att…

…förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika texter.
…uttrycka dig när du talar engelska.
...uttrycka dig i skrift på engelska.
…välja och använda metoder som gör att du förstår och blir förstådd.
…delta i ett samtal om vardagsnära ämnen genom att ställa frågor och formulera svar.
…reflektera över kultur och samhället i länder där man pratar engelska.

Hur?

Du visar kunskaperna…

…under arbetet i klassrummet.
…vid muntliga redovisningar.
…vid skriftliga redovisningar.
...vid samtal och diskussioner i grupp samt i helklass.
…via läxor/läxförhör, skriftligt/muntligt och diagnoser.

Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Lyssna, förstå och tolka
Du kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad engelska i lugnt tempo från olika medier.
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
Formulera sig, kommunicera i tal och anpassa språket
Du kan formulera dig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar i samtal om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du kan formulera dig relativt tydligt och sammanhängande i muntliga framställningar av olika slag.
Språkliga strategier
Du kan välja och använda dig av någon strategi (gissa, logisk slutsats, bilder, rubriker, med hjälp av sammanhanget) som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Du kan välja och använda dig av några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Läsa, förstå och tolka olika texter
Du kan läsa och förstå det mest väsentliga i enkla texter om vardagliga ämnen t.ex. de i textboken.
Du kan läsa och förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i texter om vardagliga ämnen t.ex. de i textboken.
Formulera sig, kommunicera i skrift och anpassa språket
Du kan formulera dig enkelt och begripligt med fraser och meningar i skriftliga framställningar av olika slag. Du kan gör enstaka enkla förbättringar av texten.
Du kan formulera dig relativt tydligt och sammanhängande (anv. sambands- bindeord och röd tråd) med ord, fraser och meningar. Du kan göra enkla förbättringar i egna texter.
Livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser
Du kan i enkel form kommentera några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används och göra enkla jämförelser.
Du kan kommentera några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används och göra jämförelser med din vardag och situation.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: