Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samband och förändring, år 6 ht 2016

Skapad 2016-08-29 11:17 i Esperedskolan Halmstad
Grundskola 6 Matematik

Matematiska begrepp

 • Ma  E 6   Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Ma  C 6   Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
 • Ma  A 6   Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
E
C
A
Min förmåga att använda olika begrepp. (Exempel på begrepp inom området är: Koordinat, punkt, koordinatsystem, origo, x-axel, y-axel och proportionalitet)
Jag kan använda NÅGRA matematiska begrepp för att beskriva, jämföra eller förklara.
Jag kan använda DE FLESTA matematiska begreppen för att beskriva, förklara eller jämföra.
Jag kan använda ALLA de matematiska begreppen för att beskriva, förklara eller jämföra.

Matematiska resonemang

 • Ma  E 6   Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
 • Ma  E 6   I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
 • Ma  C 6   Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett relativt väl fungerande sätt och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
 • Ma  C 6   I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt.
 • Ma  A 6   Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett välfungerande sätt och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge förslag på alternativa tillvägagångssätt.
 • Ma  A 6   I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.
E
C
A
Min förmåga att föra och följa matematiska resonemang.
Jag kan ställa någon fråga eller ge någon kommentar vid redovisningar, samtal eller diskussioner som TILL VISS DEL för resonemanget framåt.
Jag kommer med egna idéer och förklaringar vid redovisningar, samtal eller diskussioner som FÖR resonemanget framåt.
Jag kommer med egna och tar del av andras idéer och förklaringar vid redovisningar, samtal eller diskussioner. Jag UTVECKLAR och FÖRDJUPAR mitt och andras resonemang.

Matematiska uttrycksformer

 • Ma  E 6   Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Ma  C 6   Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett relativt väl fungerande sätt
 • Ma  A 6   Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett väl fungerande sätt.
E
C
A
Min förmåga att använda tabeller, punktdiagram och grafer för att redogöra för beräkningar och slutsatser.
Jag kan TILL VISS DEL använda och ge förklaringar till ENKLA bilder, symboler, tabeller och grafer. Detta visar jag genom att...
Jag kan OFTAST använda och ge förklaringar till OLIKA bilder, symboler, tabeller och grafer. Detta visar jag genom att...
Jag KAN MED SÄKERHET använda och ge förklaringar till OLIKA bilder, symboler, tabeller och grafer. Detta visar jag genom att ...
...kunna sätta ut NÅGRA koordinater i ett koordinatsystem.
...kunna sätta ut DE FLESTA koordinaterna i ett koordinatsystem.
... MED SÄKERHET kan sätta ut koordinater i hela koordinatsystemet.
...kunna avläsa NÅGRA koordinater i ett koodinatsystem
...kunna avläsa DE FLESTA koordinaterna i ett koodinatsystem.
... du MED SÄKERHET kan avläsa koordinater i hela koordinatsystemet.
...kunna rita punktdiagram, linjediagram, koordinatsystem och tabeller.
...kunna rita punktdiagram, linjediagram, koordinatssytem och tabeller med stor noggrannhet.
...jag kan dra NÅGON slutsats genom att hämta information ur en tabell eller ett diagram.
...jag kan dra FLERA slutsatser genom att hämta information ur en tabell eller ett diagram.
...jag kan i OLIKA TYPER av diagram och tabeller dra FLERA slutsatser genom att hämta information ur en tabell eller ett diagram.
...jag kan jämföra olika tabeller och diagram för att VÄLJA UT NÅGOT samband som är proportionellt.
...jag kan jämföra olika tabeller och diagram för att VÄLJA UT NÅGRA samband som är proportionella.
...jag kan jämföra olika tabeller och diagram för att välja ut de samband som är proportionella och FÖRKLARA VARFÖR de är de.
...jag kan räkna på NÅGOT enkelt proportionellt samband i vardagen som t.ex. att blanda saft.
...jag kan räkna på FLERA olika sorters proportionella samband i vardagen som t.ex. att blanda saft.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: