👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SO åk 2 16/17

Skapad 2016-09-01 14:27 i Andersbergsskolan Halmstad
Matris för SO-ämnena för åk 2 läsåret 16/17
Grundskola F – 3 SO (år 1-3)

Att leva tillsammans

Att flytta inom ett land och mellan länder. Vad detta kan ha för orsaker och få för konsekvenser.
 • SO  1-3   Att flytta inom ett land och mellan länder. Vad detta kan ha för orsaker och få för konsekvenser.
Du är på väg att nå målet
Du har nått målet
Kunskapskrav
Du kan ange några orsaker till att människor flyttar från en plats till en annan.
 • SO   3
Du kan med stöd av exempelvis lärare, kompis eller bilder, ange några orsaker till att människor flyttar från en plats till en annan.
Du kan ange några orsaker till att människor flyttar från en plats till en annan.
Kunskapskrav
Du kan ge exempel på vad en flytt kan innebära för barn och familjer.
 • SO   3
Du kan med stöd av exempelvis lärare, kompis eller bilder, ge exempel på vad en flytt kan innebära för barn och familjer.
Du kan ge exempel på vad en flytt kan innebära för barn och familjer.

Att leva i världen

Jordgloben, kontinenternas och världshavens läge på jordgloben. Namn och läge på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.
 • SO  1-3   Jordgloben. Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. Namn och läge på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.
Du är på väg att nå målet
Du har nått målet
Kunskapskrav
Du kan göra enkla undersökningar och kan då använda karta, jordglob, väderstreck och rumsliga begrepp.
 • SO   3
Du kan med stöd av exempelvis lärare, kompis eller bilder, göra enkla undersökningar och kan då använda karta, jordglob, väderstreck och rumsliga begrepp.
Du kan göra enkla undersökningar och kan då använda karta, jordglob, väderstreck och rumsliga begrepp.
Kunskapskrav
Du kan återge namn, beskriva lägen och storleksrelationer på världsdelarna.
 • SO   3
Du kan med stöd av exempelvis lärare, kompis eller bilder, ange namnen på våra världsdelar. Du kan med stöd förklara vilken världsdel som är vilken på kartan och storleksordna världsdelarna.
Du kan namnen på våra världsdelar. Du vet också vilken världsdel som är vilken på kartan och du kan storleksordna världsdelarna.
Kunskapksrav
Du kan återge namn och beskriva lägen på platser som är betydelsefulla för dig.
Du kan med stöd av exempelvis lärare, kompis eller bilder, återge namn och beskriva lägen på platser som är betydelsefulla för dig.
Du kan återge namn och beskriva lägen på platser som är betydelsefulla för dig.

Att undersöka verkligheten

Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns.
 • SO  1-3   Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar, såväl med som utan digitala verktyg. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns.
Du är på väg att nå målet
Du har nått målet
Kunskapskrav
Du kan göra enkla undersökningar och kan då använda karta, jordglob, väderstreck och rumsliga begrepp.
 • SO   3
Du kan med stöd av exempelvis lärare, kompis eller bilder, göra enkla undersökningar och kan då använda karta, jordglob, väderstreck och rumsliga begrepp.
Du kan göra enkla undersökningar och kan då använda karta, jordglob, väderstreck och rumsliga begrepp.

Att leva i världen

Berättelser om gudar och hjältar i antik och nordisk mytologi och hur man kan se på dem i vår egen tid.
 • SO  1-3   Berättelser om gudar och hjältar i antik och nordisk mytologi och hur man kan se på dem i vår egen tid.
Du är på väg att nå målet
Du har nått målet
Kunskapskrav
Du återger delar av innehållet i några berättelser om gudar och hjältar i olika myter.
 • SO   3
Du kan med stöd av exempelvis lärare, kompis eller bilder, återge delar av innehållet i några berättelser som handlar om gudar och hjältar i olika myter
Du kan återge delar av innehållet i några berättelser som handlar om gudar och hjältar i olika myter.

Att leva i världen

Miljöfrågor utifrån elevens vardag, till exempel frågor om trafik, energi och matvaror.
 • SO  1-3   Miljöfrågor utifrån elevens vardag, till exempel frågor om trafik, energi och matvaror.
Du är på väg att nå målet
Du har nått målet
Kunskapskrav
Du beskriver hur olika handlingar i vardagen kan påverka miljön.
 • SO   3
Du kan med stöd av exempelvis lärare, kompis eller bilder, ge exempel på hur olika handlingar i vardagen kan påverka miljön.
Du kan ge exempel på hur olika handlingar i vardagen kan påverka miljön.
Kunskapskrav
Du ger förslag på hur man kan bidra till hållbar utveckling.
Du kan med stöd av exempelvis lärare, kompis eller bilder, ge förslag på hur man kan bidra till hållbar utveckling.
Du kan ge förslag på hur man kan bidra till hållbar utveckling.

Att leva tillsammans och att leva i världen

Livsfrågor, ont och gott, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer. Aktuella samhällsfrågor i olika medier.
 • SO  1-3   Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
 • SO  1-3   Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan, i digitala miljöer och i sportsammanhang.
 • SO  1-3   Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
 • SO  1-3   Hur möten, till exempel klassråd, organiseras och genomförs.
 • SO  1-3   Aktuella samhällsfrågor i olika medier.
Du är på väg att nå målet
Du har nått målet
Livsfrågor
Du kan samtala om elevnära livsfrågor.
 • SO   3
Du är med och lyssnar i samtal som handlar om elevnära livsfrågor.
Du är med i samtal som handlar om elevnära livsfrågor. Du räcker upp handen, ställer frågor och lyssnar på dina klasskompisar.
Samhällsfrågor
Du kan ta del av enkel information i olika medier och samtala om elevnära samhällsfrågor genom att framföra synpunkter, ge kommentarer och ställa frågor.
 • SO   3
Du kan ta del av enkel information i olika medier och lyssnar i samtal om elevnära samhällsfrågor.
Du kan ta del av enkel information i olika medier och samtala om elevnära samhällsfrågor genom att säga vad du tycker, ge kommentarer och ställa frågor.
Normer och regler
Du kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför det kan behövas.
 • SO   3
Du är med och lyssnar i samtal som handlar om normer och regler i vardagen.
Du är med i samtal som handlar om normer och regler i vardagen. Du räcker upp handen, ställer frågor och lyssnar på dina klasskompisar. Du ger exempel på varför normer och regler kan behövas.
Möten
Du kan beskriva hur möten brukar organiseras och genomföras.
 • SO   3
Du kan med stöd av exempelvis lärare, kompis eller bilder, beskriva hur möten brukar organiseras och genomföras.
Du kan beskriva hur möten brukar organiseras och genomföras.
Mänskliga rättigheter
Du har grundläggande kunskaper om några mänskliga rättigheter och barnets rättigheter och visar det genom att ge exempel på vad de kan innebära i skolan och hemma.
 • SO   3
Du kan med stöd av exempelvis lärare, kompis eller bilder, visa att du har viss kunskap om några mänskliga rättigheter och barnets rättigheter och visar det genom att ge exempel på vad de kan innebära i skolan och hemma.
Du har grundläggande kunskaper om några mänskliga rättigheter och barnets rättigheter och visar det genom att ge exempel på vad de kan innebära i skolan och hemma.