👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NO och Te åk 2 16/17

Skapad 2016-09-01 15:22 i Andersbergsskolan Halmstad
Matris för NO-ämnena och teknikämnet för åk 2 läsåret 16/17
Grundskola F – 3 NO (år 1-3) Teknik

Kropp och hälsa

Människans kroppsdelar, deras namn och funktion. Betydelsen av mat, sömn, hygien, motion och sociala relationer för att må bra. Människans upplevelser av ljud, ljus, temperatur, smak och doft med hjälp av olika sinnen.
 • NO  1-3   Betydelsen av mat, sömn, hygien, motion och sociala relationer för att må bra.
 • NO  1-3   Människans kroppsdelar, deras namn och funktion.
 • NO  1-3   Människans upplevelser av ljus, ljud, temperatur, smak och doft med hjälp av olika sinnen.
Du är på väg att nå målet
Du har nått målet
Kunskapksrav
Du kan berätta om några av människans kroppsdelar.
 • NO   3
Du kan med stöd, exempelvis med hjälp av bilder, lärare eller kompis berätta om några av människans kroppsdelar.
Du kan berätta om några av människans kroppsdelar.
Kunskapskrav
Du kan berätta om några av människans sinnen.
 • NO   3
Du kan med stöd, exempelvis med hjälp av bilder, lärare eller kompis, berätta om några av människans sinnen.
Du kan berätta om några av människans sinnen.
Kunskapskrav
Du kan diskutera om några saker som påverkar människans hälsa.
 • NO   3
Du är med och lyssnar i samtal som handalar om saker som påverkar människans hälsa.
Du kan diskutera om några saker som påverkar människans hälsa, genom att räcka upp handen, svara på frågor, ställa frågor, berätta och samtala.
Kunskapskrav
Du kan göra enkla undersökningar som handlar om människan, dokumentera dessa och använda dig av dokumentationen i samtal.
 • NO   3
 • NO   3
Du kan göra enkla undersökningar som handlar om människan.
Du kan göra enkla undersökningar som handlar om människan, dokumentera dessa och använda dig av dokumentationen i samtal.

Året runt i naturen

Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra. Månens olika faser. Stjärnbilder och stjärnhimlens utseende vid olika tider på året.
 • NO  1-3   Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra. Månens olika faser. Stjärnbilder och stjärnhimlens utseende vid olika tider på året.
Du är på väg att nå målet
Du har nått målet
Kunskapskrav
Du kan visa och beskriva hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra.
 • NO   3
Du kan med stöd, exempelvis med hjälp av bilder, lärare eller kompis, visa och beskriva hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra.
Du kan visa och beskriva hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra.
Kunskapskrav
Du kan beskriva månens olika faser.
 • NO   3
Du kan med stöd, exempelvis med hjälp av bilder, lärare eller kompis, beskriva månens olika faser.
Du kan beskriva månens olika faser.
Kunskapskrav
Du kan beskriva några stjärnbilder och stjärnhimlens utseende vid olika tider på året.
 • NO   3
Du kan med stöd, exempelvis med hjälp av bilder, lärare eller kompis, beskriva några stjärnbilder och stjärnhimlens utseende vid olika tider på året.
Du kan beskriva några stjärnbilder och stjärnhimlens utseende vid olika tider på året.

Berättelser om natur och naturvetenskap

Skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
 • NO  1-3   Skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
Du är på väg att nå målet
Du har nått målet
Kunskapksrav
Du kan samtala om skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
Du lyssnar under samtal om skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
Du kan samtala om skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan. Du visar detta genom att räcka upp handen, svara på frågor, ställa frågor, berätta och samtala.

Kraft och rörelse

Tyngdkraft och friktion som kan observeras vid lek och rörelse, till exempel i gungor och rutschbanor. Balans, tyngdpunkt och jämnvikt som kan observeras i lek och rörelse, till exempel vid balansgång och på gungbrädor.
 • NO  1-3   Tyngdkraft och friktion som kan observeras vid lek och rörelse, till exempel i gungor och rutschbanor.
 • NO  1-3   Balans, tyngdpunkt och jämvikt som kan observeras i lek och rörelse, till exempel vid balansgång och på gungbrädor.
Du är på väg att nå målet
Du har nått målet
Kunskapskrav
Du kan samtala om tyngdkraft, friktion och jämvikt i relation till lek och rörelse.
 • NO   3
Du kan med stöd, exempelvis med hjälp av bilder, lärare eller kompis, samtala om tyngdkraft, friktion och jämvikt i relation till lek och rörelse.
Du kan samtala om tyngdkraft, friktion och jämvikt i relation till lek och rörelse.
Kunskapskrav
Du kan utföra undersökningar som handlar om kraft och rörelse, dokumentera dessa och använda dig av dokumentationen i samtal.
 • NO   3
 • NO   3
Du kan utföra undersökningar som handlar om kraft och rörelse.
Du kan utföra undersökningar som handlar om kraft och rörelse, dokumentera dessa och använda dig av dokumentationen i samtal.

Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar

Undersökande av hur några vardagliga föremål är uppbyggda och fungerar samt hur de är utformade och kan förbättras.
 • Tk  1-3   Undersökande av hur några vardagliga föremål är uppbyggda och fungerar samt hur de är utformade och ge förslag på hur de kan förbättras.
Du är på väg att nå målet
Du har nått målet
Kunskapskrav
Du kan undersöka hur några vardagliga föremål är uppbyggda och fungerar.
Du kan undersöka hur några vardagliga föremål fungerar.
Du kan undersöka hur några vanliga föremål är uppbyggda och fungerar.
Kunskapskrav
Du kan berätta hur några vardagliga föremål är utformade och hur de kan förbättras.
Du kan med stöd, exempelvis med hjälp av bilder, lärare eller kompis, berätta hur några vanliga föremål är gjorda och hur de kan bli bättre.
Du kan berätta hur några vanliga föremål är gjorde och hur de kan bli bättre.

Teknik, människa, samhälle och miljö

Hur föremål i elevens vardag har förändrats över tid.
 • Tk  1-3   Hur föremålen i elevens vardag har förändrats över tid.
Du är på väg att nå målet
Du har nått målet
Kunskapskrav
Du kan beskriva hur några föremål i din vardag har förändrats över tid.
Du kan med stöd, exempelvis med hjälp av bilder, lärare eller kompis, beskriva hur några föremål i din vardag har förändrats över tid.
Du kan beskriva hur några föremål i din vardag har förändrats över tid.

Teknik, människa, samhälle och miljö

Några föremål i elevens vardag och hur de är anpassade efter människans behov.
 • Tk  1-3   Några föremål i elevens vardag och hur de är anpassade efter människans behov.
Du är på väg att nå målet
Du har nått målet
Kunskapskrav
Du kan beskriva några föremål i din vardag och förklara hur de är anpassade efter människans behov.
Du kan med stöd, exempelvis med hjälp av bilder, lärare eller kompis, beskriva några saker i din vardag och förklara hur de är anpassade efter människans behov.
Du kan beskriva några saker i din vardag och förklara hur de är anpassade efter människans behov.

Tekniska lösningar

Några vanliga föremål där enkla mekanismer som hävstänger och länkar används för att uppnå en viss funktion, till exempel föremål på lekplatser och husgeråd av olika slag.
 • Tk  1-3   Några vanliga föremål där enkla mekanismer som hävstänger och länkar används för att uppnå en viss funktion, till exempel föremål på lekplatser och husgeråd av olika slag.
Du är på väg att nå målet
Du har nått målet
Kunskapskrav
Du vet några föremål där enkla mekanismer som hävstänger och länkar används, för att det ska uppnå en viss funktion.
Du kan med stöd, exempelvis med hjälp av bilder, lärare eller kompis, berätta om några saker där enkla mekanismer som hävstänger och länkar används, för att saken ska få en viss funktion.
Du kan berätta om några saker där enkla mekanismer som hävstänger och länkar används, för att saken ska få en viss funktion.

Tekniska lösningar

Material för eget konstruktionsarbete. Deras egenskaper och hur de kan sammanfogas. Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer.
 • Tk  1-3   Material för eget konstruktionsarbete. Deras egenskaper och hur de kan sammanfogas.
 • Tk  1-3   Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer.
Du är på väg att nå målet
Du har nått målet
Kunskapskrav
Du kan göra egna konstruktioner/byggen där du använder enkla mekanismer.
Du försöker göra egna konstruktioner/byggen.
Du kan göra egna konstruktioner/byggen där du använder enkla mekanismer.
Kunskapskrav
Vid dina konstruktioner vet du vilket material du använder och kan materialets egenskaper och hur de olika materialen kan sättas samman.
Du kan med stöd, exempelvis med hjälp av bilder, lärare eller kompis, berätta vilket material du använder och du kan med stöd berätta om materialets egenskaper och hur de olika materialen sätts samman.
Du vilket material du använder och kan materialets egenskaper och hur de olika materialen sättas samman.