Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik steg 1

Skapad 2016-09-01 15:40 i Lekstorpsskolan Lerum
I matrisen nedan kan du se din bedömning i matematik.
Grundskola 1 – 3 Matematik

I matematik skall du utveckla din förmåga att:

¤ formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder

¤ använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp

¤ välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter

¤ föra och följa matematiska resonemang

¤ använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser

Taluppfattning och tals användning

Har påbörjat
Har nått målet
Kan läsa, skriva och storleksordna tal, 0-10
Kan läsa, skriva och storleksordna tal, 0-100
Tallinjen 0-10 läsa av och placera tal
Tallinjen 0-100, läsa av och placera tal
Ordningstalen 1-10
Förstå begreppen hälften och dubbelt
Kan upptäcka, fortsätta på och skapa egna mönster
Kan hoppa 2, 5 och 10-hopp
Förstå likhetstecknets betydelse
Förstå addition både som ökning och sammanslagning
Förstå subtraktion som ta bort, minskning och skillnad/jämföra
Förstå sambandet mellan + och -
Kunna talfamiljer 1-10
Kan översätta mellan talspråk, bildspråk och symbolspråk
Automatiserat lilla + inom talområdet 0-10
Automatiserat lilla - inom talområdet 0-10
Automatiserat 10-kamraterna
Använda kunskaperna om talkamraterna, tex vid 20+30 och 22+5

Geometri

Har påbörjat
Har nått målet
Kan vänster och höger
Förstår begreppet symmetri och kan rita ut symmetrilinjer
Beskriva geometriska figurer och kunna se likheter och skillnader
Koppla ihop namn och bild för klot, kub, rätblock, triangel, kvadrat, rektangel och cirkel
Förstå mätningens princip
Uppskatta och mäta längd och volym
Kan veckans dagar
Kan analoga klockan, hel, halv, kvart i och kvart över samt ha förståelse för urtavlans funktion

Statistik

Har påbörjat
Har nått målet
Fylla i och tolka enkla tabeller och diagram

Problemlösning

Har påbörjat
Har nått målet
Kan välja och använda lämpliga strategier för att lösa problem
Kan förklara muntligt hur man löser ett problem
Kan bedöma rimligheten i ett svar
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: