Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SO - samhällsorienterade ämnen, 1-3 Gärsnäs skola

Skapad 2016-09-05 15:32 i Gärsnäs skola Simrishamn
Grundskola 1 – 3 SO (år 1-3)
Ny nivå
Ny nivå
Att leva tillsammans
 • SO   3
Jag vet att människor kan flytta från en plats till en annan.
Jag vet att en flytt kan påverka de som flyttar.
Jag kan ange några orsaker till att människor flyttar från en plats till en annan och ge exempel på vad en flytt kan innebära för barn och familjer.
 • SO   3
Jag känner till att det finns trafikregler.
Jag vet att det finns trafikregler och varför man ska följa dem.
Jag identifierar (upptäcker/hittar) riskfyllda platser i närområdets trafikmiljö och ger exempel på hur man kan minska riskerna genom ett säkert beteende i trafiken.
 • SO   3
 • SO   3
Jag är med i samtal som handlar om livsfrågor, t ex gott och ont, rätt och orätt, samt kamratskap.
Jag är med i samtal som handlar om livsfrågor, t ex gott och ont, rätt och orätt, samt kamratskap. Jag kan motivera mina åsikter.
Jag kan prata om frågor som jag känner till som handlar om livet.
Att leva i närområdet
 • SO   3
Jag vet att det finns olika yrken. Jag vet att det finns polis och brandkår tex.
Jag kan nämna några olika yrken och vet vad de gör.
Jag anger några viktiga samhällsfunktioner och ger exempel på yrken och verksamheter i närområdet.
Att leva i närområdet
 • SO   3
Jag vet att människor bor på olika ställen i samhället.
Jag förstår att människor bor på olika ställen beroende på hur naturen ser ut.
Jag kan utifrån närområdet beskriva hur naturen och miljön kan påverka var människor bor och arbetar.
Att leva i världen
.
 • SO   3
 • SO   3
 • SO   3
 • SO   3
Jag vet att samhället har förändrats genom åren.
Jag vet lite om hemortens historia och att människor inte levde som vi gör nu. Jag kan ge exempel på vad kristendomen betydde förr i tiden och hur det och andra religioner påverkar skolan och där du bor.
Jag kan undersöka hemortens historia och ger då exempel på människors levnadsvillkor under olika perioder. Jag gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
Att leva i världen
 • SO   3
Jag känner till ordet rättighet och kan berätta om någon rättighet.
Jag förstår att det finns mänskliga rättigheter som gäller alla människor. Jag kan även nämna någon rättighet..
Jag har grundläggande kunskaper om några mänskliga rättigheter och mina rättigheter och visar det genom att ge exempel på vad det kan innebära i skolan och hemmet.
Att leva tillsammans
 • SO   3
Jag vet att man kan ta gemensamma beslut i tex ett klassråd.
Jag vet att det finns olika regler i samhället och jag vet att vissa beslut tas genom att man bestämmer tillsammans.
Jag kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför det kan behövas. Vidare kan jag beskriva hur möten brukar organiseras och genomföras.
Att leva i världen
 • SO   3
Jag känner till att det jag gör kan påverka miljön.
Jag beskriver hur olika handlingar i vardagen kan påverka miljön.
Jag beskriver hur olika handlingar i vardagen kan påverka miljön och ger utifrån detta förslag på hur man kan bidra till hållbar utveckling.
Att leva i världen
 • SO   3
Jag vet att man använder pengar för att betala med och kan avgöra rimligheten i vad tex en bil gentemot en godisbit kan kosta.
Jag vet att man kan betala med olika medel tex. kontanter och kontokort. Jag vet vad några olika för mig viktiga varor kan kosta.
Jag beskriver några olika betalningsformer och anger vad några varor och tjänster kan kosta.
Att leva i närområdet
 • SO   3
Jag vet att människans historia har förändrats genom åren.
Jag vet att människans historia har förändrats genom åren och kan nämna några skillnader.
Jag beskriver hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck. Jag kan även beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser. Vidare kan du i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
Att leva i världen
 • SO   3
 • SO   3
Jag vet att det finns olika religioner.
Jag vet att det finns olika religioner och kan ge exempel på några olika religioner och deras högtider.
Jag beskriver några platser för religionsutövning, och kopplar samman dessa med religioner som utövas i närområdet. Jag kan ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från kristendomen, islam och judendomen.
Att leva i världen
 • SO   3
 • SO   3
Jag vet att Bibeln innehåller olika berättelser och att människor i Sverige har trott på olika gudar.
Jag känner till några delar ur Bibeln. Jag vet att kristendomen hade en stor roll i skolan förr.
Jag återger delar av innehållet i några berättelser ur Bibeln, samt i berättelser om gudar och hjältar i olika myter. Dessutom ger jag exempel på kristendomens roll i skolan och hemorten förr i tiden.
Att undersöka verkligheten .
 • SO   3
 • SO   3
Jag kan ta del av enkel information i olika medier.
Jag kan ta del av enkel information i olika medier och samtala om elevnära samhällsfrågor genom att framföra synpunkter, ge kommentarer och ställa frågor.
Jag kan ta del av enkel information i olika medier och samtala om elevnära samhällsfrågor genom att framföra synpunkter, ge kommentarer och ställa frågor. Jag kan också söka information om samhället och naturen genom enkla intervjuer, observationer och mätningar, och göra enkla sammanställningar av resultaten så att innehållet klart framgår.
Att undersöka verkligenheten
.
 • SO   3
Jag gör enkla undersökningar av omvärlden.
Jag gör enkla undersökningar av omvärlden, och kan då använda karta, jordglob, väderstreck och rumsliga begrepp för att återge namn.
Jag gör enkla undersökningar av omvärlden, och kan då använda karta, jordglob, väderstreck och rumsliga begrepp för att återge namn och beskriva lägen och storleksrelationer på världsdelarna och andra för eleven betydelsefulla platser och länder.

Ny nivå
Ny nivå
Kunskapskrav år 3
 • SO   3
 • SO   3
 • SO   3
 • SO   3
 • SO   3
 • SO   3
Eleven har grundläggande kunskaper om några mänskliga rättigheter och barnets rättigheter, och visar det genom att ge exempel på vad de kan innebära i skolan och hemma.
Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas. Vidare kan eleven beskriva hur möten brukar organiseras och genomföras.
Eleven kan utifrån närområdet beskriva hur naturen och miljön kan påverka var människor bor och arbetar.
Eleven anger några viktiga samhällsfunktioner, och ger exempel på yrken och verksamheter i närområdet. Dessutom kan eleven ange några orsaker till att människor flyttar från en plats till en annan, och ge exempel på vad en flytt kan innebära för barn och familjer.
Kunskapskrav för årskurs 3
 • SO   3
 • SO   3
 • SO   3
 • SO   3
Eleven beskriver även några olika betalningsformer och anger vad några vanliga varor och tjänster kan kosta.
Eleven identifierar riskfyllda platser i närområdets trafikmiljö och ger exempel på hur man kan minska riskerna genom ett säkert beteende i trafiken.
Eleven kan undersöka hemortens historia och ger då exempel på människors levnadsvillkor under olika perioder.
Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar. dessutom beskriver eleven hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: