Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik 1-3

Skapad 2016-09-05 20:34 i Hälsingbergsskolan Falun
Matris utifrån kunskapskraven åk 3.
Grundskola 1 – 3 Matematik

Problemlösning

Åk 1-2
Åk 3 kravnivå
Du kan lösa enkla problem genom att välja och använda en strategi.
Du kan flera olika strategier för att lösa problem och anpassar strategi till uppgiften.
Du kan muntligt beskriva hur du har löst uppgiften.
Du kan beskriva tillvägagångssättet och reflekterar om svarets rimlighet.

Matematiska begrepp

Åk 1-2
Åk 3 kravnivå
Du har kunskaper om några matematiska begrepp och kan visa det genom att använda dem i rätt sammanhang.
Du har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang.
Du kan också beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler, konkret material och bilder.
Du kan ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra.
Du kan dela upp tal i olika talsorter till och med 100-tal. Du kan storleksordna och jämföra olika tal och visar därmed förståelse för de naturliga talen.
Du kan dela upp tal i olika talsorter till och med 1000-tal. Du kan storleksordna och jämföra olika tal och visar därmed förståelse för de naturliga talen.
Du kan dela upp helheter i olika antal delar och namnge delarna som enklare bråk.
Du kan jämföra enklare bråk. Du ser bråkens samband, att olika bråk kan representera samma tal.
Du kan använda grundläggande geometriska begrepp och vanliga lägesord.
Du kan beskriva geometriska objekts egenskaper, läge och inbördes relation.
Du kan avgöra om ett föremål är förstorat eller förminskat samt förstår begreppen dubbelt och hälften.
Du kan jämföra olika skalor vid enkel förstoring och förminskning.

Förmågan att göra beräkningar

Åk 1-2
Åk 3 kravnivå
Du kan använda huvudräkning för att göra enkla beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalområdet 0-20.
Du kan använda huvudräkning för att göra enkla beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalområdet 0-20, samt för enkla tal i ett utvidgat talområde.
Inom addition och subtraktion använder du skriftliga räknemetoder när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-200.
Du varierar din räknemetod efter uppgift och drar slutsatser om en metods lämplighet.
Du förstår likhetstecknets betydelse.
Du förstår och använder likhetstecknet på ett fungerande sätt.
Du kan avbilda enkla geometriska objekt.
Du kan utifrån instruktion konstruera enkla geometriska objekt.
Du kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter då du skriver svar.
Du granskar och bedömer rimligheten i dina mätningar och uppskattningar.
Du kan avläsa enkla tabeller och diagram. Du kan även formulera egna frågor kring en tabell eller ett diagram.
Du kan formulera frågor och dra slutsatser kring tabeller och diagram.

Förmågan att kommunicera

Åk 1-2
Åk 3 kravnivå
Du kan samtala om och visa hur du har räknat på ett begripligt sätt både i tal och skrift.
Du beskriver muntligt varför du har valt att lösa uppgiften på ett visst sätt och resonerar kring svarets rimlighet.
Du kan följa ett matematiskt resonemang genom att ställa egna frågor och besvara frågor som hör till ämnet.
Du kan följa och föra matematiska resonemang och ställa frågor som för resonemanget vidare.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: