👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Muntlig argumentation

Skapad 2016-09-09 13:14 i Sannarpsgymnasiet Halmstad
Gymnasieskola Svenska

E
C
A
Eleven kan, i förberedda samtal och diskussioner, muntligt förmedla egna tankar och åsikter samt genomföra muntlig framställning inför en grupp:
med viss säkerhet
på ett nyanserat sätt. Med viss säkerhet
på ett nyanserat sätt. Med säkerhet.
Språk, stil och disposition är:
anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
väl anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation
väl anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation
Retoriska verkningsmedel
eleven använder med viss säkerhet retoriska verkningsmedel.
eleven använder med säkerhet retoriska verkningsmedel.
eleven använder med säkerhet och på ett effektfullt sätt retoriska verkningsmedel.
Åhörarkontakt
Eleven har viss åhörarkontakt.
Eleven har viss åhörarkontakt.
Eleven har god åhörarkontakt.
Eleven kan i muntlig argumentation formulera en tes:
och ge välgrundade argument till stöd för den.
hålla sig konsekvent till den och ge välgrundade argument till stöd för den.
hålla sig konsekvent till den och ge välgrundade och nyanserade argument till stöd för den. Dessutom kan eleven på ett relevant sätt bemöta tänkta motargument.