👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömningsmatris - Laboration - Fotosyntes

Skapad 2016-09-13 12:16 i Sturegymnasiet Halmstad
Gymnasieskola Naturkunskap

Kunskapskrav • Naturvetenskapliga arbetsmetoder, till exempel observationer, klassificering, mätningar och experiment

Betyg E
Betyg C
Betyg A
Laboration/ Undersökning
Du föreslår och utför en enkel naturvetenskaplig undersökning och utför uppgiften.
Rapport
Du redogör översiktligt för din undersökning och förklarar med egna ord resultatet av undersökningen.
Du redogör utförligt för din undersökning och förklarar med egna ord resultatet av undersökningen
Du redogör utförligt och nyanserat för din undersökning och förklarar med egna ord olika perspektiv på resultatet av undersökningen.
Rapport del 2
Labbrapporten är knapphändig men har vissa kopplingar mellan teori och praktik. Till viss del kan man reproducera experimentet om man följer den inlämnade labbrapporten
Labbrapporten är tydlig och följer mallen för en labbrapport. Den är så detaljerad att man kan reproducera försöket om man följer den inlämnade rapporten. I samband med redogörelsen kan eleven utförligt diskutera konsekvenser av resultatet i undersökningen samt ger välgrundade argument i samband med detta.
Du beskriver och tolkar resultatet. Du värderar resultatens rimlighet och gör kopplingar till vardagen. Rapporten är tydlig, fullständig, reproducerbar, och knyter ihop teori och praktik. I samband med redogörelsen kan eleven utförligt och nyanserat diskutera konsekvenser av resultatet i undersökningen samt ger välgrundade och nyanserade argument i samband med detta