👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NO: Årstiderna Höst

Skapad 2016-09-15 11:51 i Västra Ramlösa skola Helsingborg
Grundskola 1 NO (år 1-3)
Nivå 1
Nivå 2
Förmågan att analysera
Det betyder din förmåga att kunna beskriva och förklara t.ex. likheter och skillnader, för- och nackdelar, orsaker och konsekvenser.
Kan på ett enkelt sätt, ibland med hjälp av frågor från vuxen, beskriva vad som händer kring hösten som årstid. (natur, djur och väder)
Kan på ett enkelt sätt beskriva och förklara vad som händer kring hösten som årstid. (natur, djur och väder)
Begreppslig förmåga
Det betyder din förmåga att känna till och använda begrepp inom arbetsområdet.
Använder några av de begrepp vi lärt oss på rätt när du beskriver årstiden.
Använder ett flertal begrepp på rätt sätt när du beskriver och förklarar årstiden.