Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Flodkulturerna

Skapad 2016-09-16 10:04 i Österslättsskolan Karlshamn
Tyngdpunkt på Mesopotamien och Egypten
Grundskola 7 – 9 Historia

Under några veckor arbetar vi med området flodkulturerna där eleverna skall redovisa både i skriftlig och muntlig form.

Skriftlig redovisning

Inte riktigt nått målen
Grundläggande kunskaper
Relativt väl utvecklade kunskaper
Mycket väl utvecklade kunskaper
Förståelse
Eleven saknar grundläggande förståelse om historiska förhållanden, skeenden och förutsättningar för människorna.
Eleven har grundläggande förståelse om historiska förhållanden, skeenden och förutsättningar för människorna.
Eleven har god förståelse om historiska förhållanden, skeenden och förutsättningar för människorna.
Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Faktakunskaper
Faktakunskaperna om området är alldeles för tunna
Du redogör för central fakta och gör enklare förklaringar. Du kan sätta in fakta i ett sammanhang
Du beskriver och förklarar utförligt. Du tar upp fakta som skapar en helhet med fler detaljer. Du använder dina kunskaper i fler sammanhang.
Du beskriver och förklarar utförligt. Du tar upp fakta som skapar en helhet. Du är tydlig i ditt urval av detaljer. Du använder dig av kunskapen även i andra sammanhang.
Historiska begrepp
Du använder inte historiska begrepp
Du kan använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan använda historiska begrepp på ett i relativt väl fungerande sätt.
Du kan använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Utvecklingslinjer och samband mellan tidsperioder
Du har svårt att göra jämförelser och se samband mellan olika tidsperioder. Kan inte se kopplingarna till vår tid.
Du kan göra enkla jämförelser och beskriver då enkla samband mellan olika tidsperioder. Kan till viss del se kopplingar till vår tid.
Du kan göra utvecklade jämförelser och beskriver förhållande komplexa samband mellan olika tidsperioder. Har stor förståelse för hur vår tid har påverkats.
Du kan göra väl utvecklade jämförelser och beskriver komplexa samband mellan olika tidsperioder. Har mycket stor förståelse för hur vår tid har påverkats.

Muntlig presentation

Inte riktigt nått målen
Grundläggande kunskaper
Relativt väl utvecklade kunskaper
Mycket väl utvecklade kunskaper
Struktur
Redovisningen saknar en röd tråd och det är svårt att hänga med.
Redovisningen har en röd tråd som gör det lätt för publiken att hänga med. Försök görs att skapa en inledning och en medveten avslutning.
Redovisningen har en tydlig röd tråd, med ordentlig inledning, bestämd uppdelning och medveten avslutning.
Redovisningen har en tydlig röd tråd och det märks att man har arbetat med inledning, avhandling och avslutning.
Innehåll
Redovisningen saknar en helhetsbild
Redovisningen har ett bra innehåll. Man har försökt få till en god helhetsbild.
Redovisningen har ett genomarbetat innehåll. Den ger en god helhetsbild av ämnet, och har några detaljer/exempel för en större förståelse.
Redovisningen har ett mycket väl genomarbetat innehåll. Ämnet presenteras på ett personligt sätt med en tydlig helhetsbild och flera konkreta detaljer/exempel.
Framförande
Engagemanget kan bli bättre och du känns inte så påläst
Du presenterar ditt arbete med visst engagemang och du känns till viss del påläst
Du är engagerad och påläst vid din muntliga presentation.
Du är mycket engagerad och påläst. Du är trovärdig och det upplevs som om du verkligen vet vad du redovisar om.
Ögonkontakt
Publikkontakten kan bli bättre
Du är förberedd, använder stödord och har viss ögonkontakt med publiken.
Du är väl förberedd, vågar släppa stödorden och tala mer fritt och har god ögonkontakt med publiken.
Du talar nästan helt fritt och har bara stödorden som stöd och du har mycket ögonkontakt med publiken.
Språk
Du använder mest ditt eget språk och inte dina källors språk. Du förklarar vissa svåra ord eller begrepp som hör till ämnet.
Du använder helt ditt eget språk och varierar det på ett bra sätt. Du förklarar svåra ord och begrepp.
Du använder ett rikt och varierat språk och du förklarar svåra ord och begrepp genom att ge tydliga och konkreta exempel.
Rösten
Du talar tyst/mumlar och det är svårt att höra längst bak i salen
Du talar tydligt och hörs ända bak i salen.
Du talar tydligt och har ett varierat röstläge.
Du talar tydligt och använder rösten på ett medvetet sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: