Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nya språket lyfter A-D

Skapad 2016-09-20 14:19 i Herrestadsskolan Uddevalla
Nya språket lyfter A-D, för skolår 1-3 på Herrestadsskolan
Grundskola 1 – 3 Svenska

A - Jag kan läsa ihop bokstäver till ord och förstår det jag läser.

 • Sv   formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv   läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Sv   anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Sv   urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
 • Sv   söka information från olika källor och värdera dessa.
A - Läsa
A:1 - Jag lyssnar och följer med i handlingen när någon läser för mig.
A:2 - Jag förstår vad texten handlar om och känner igen en del ord.
A:3 - Jag kopplar ihop det lästa med egna upplevelser och har börjat ljuda när jag läser själv.
A:4 - Jag kan läsa ord och meningar och förstår vad jag själv läser och andra läser för mig.
A:5 - Jag resonerar om det som andra läst och läser själv kortare texter.
A - Skriva
A:1 - Jag använder bilder, tecken och symboler för att berätta något.
A:2 - Jag kan komma på saker att skriva om, skriver mitt namn och skriver av bokstäver och ord.
A:3 - Jag prövar att skriva själv, kan flera bokstäver och vet hur de låter.
A:4 - Jag prövar att skriva till bilder.
A:5 - Jag skriver för att berätta eller minnas och ljudar orden när jag skriver.

B - Jag förstår det jag läser, märker när jag läser fel och börjar få flyt i mitt läsande.

 • Sv   formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv   läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Sv   anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Sv   urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
 • Sv   söka information från olika källor och värdera dessa.
B - Läsa
B:1 - Jag kan sammanfatta det jag läst om och börjar få flyt när jag själv läser.
B:2 - Jag prövar att koppla ihop det jag läser med mina egna erfarenheter.
B:3 - Jag förstår och kan hitta bra poänger i det jag läser.
B:4 - Jag använder olika sätt för att förstå en text och läser oftast texterna med flyt.
--
B - Skriva
B:1 - Jag kan skriva korta texter och börjar få lite flyt i skrivandet.
B:2 - Jag pratar med andra om hur man kan skriva på lite olika sätt.
B:3 - Jag prövar att planera hur jag ska skriva och ser hur de gjort i andra texter.
B:4 - Jag skriver så andra kan läsa och följa med i mina texter.
--

C - Jag läser med flyt och förstår och tolkar innehåll och budskap i det lästa.

 • Sv   formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv   läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Sv   anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Sv   urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
 • Sv   söka information från olika källor och värdera dessa.
C - Läsa
C:1 - Jag läser för att uppleva och lära.
C:2 - Jag läser ofta och regelbundet.
C:3 - Jag förstår det viktiga i berättelser och faktatexter.
C:4 - Jag läser olika slags texter med flyt och på lite olika sätt beroende på varför jag läser.
--
C - Skriva
C:1 - Jag får idéer från andra om hur jag kan ändra i mina texter så det blir bättre.
C:2 - Jag kan skriva om det jag lärt mig med egna ord så andra förstår.
C:3 - Jag skriver så att det blir spännande, intressant och lärorikt att läsa mina texter.
C:4 - Jag planerar mitt skrivande och ändrar i texterna för att göra dem bättre.
--

D - Eleven läser obehindrat med förståelse.

 • Sv   formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv   läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Sv   anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Sv   urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
 • Sv   söka information från olika källor och värdera dessa.
D - Läsa
D:1 - Eleven tar hjälp av ordens uppbyggnad för att underlätta läsflyt och läsförståelse.
D:2 - Eleven använder varierande sätt att läsa beroende på syftet med läsningen.
D:3 - Eleven läser regelbundet längre texter av olika slag med flyt och förståelse.
--
--
D - Skriva
D:1 - Eleven följer nästan genomgående de vanligaste reglerna för såväl stavning som meningsbyggnad och interpunktion samt tar stöd av olika hjälpmedel för skrivande.
D:2 - Eleven använder ibland några texttypiska drag vid skrivande och prövar att bearbeta sina texter med stöd av andras råd.
D:3 - Eleven visar förståelse för att texter kan skrivas för olika syften och mottagare.
--
--

Samtala, tala och lyssna

 • Sv   formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv   anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Sv   urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
 • Sv   söka information från olika källor och värdera dessa.
Berättande
Jag kan berätta i grupp och lyssna på andra.
Jag kan återberätta en händelse eller saga så andra förstår vad jag menar.
Jag kan berätta längre berättelser så poängen blir tydlig.
--
--
Beskrivande, förklarande, instruerande, argumenterande
Jag kan beskriva olika saker så andra förstår vad jag menar.
Jag kan förklara så andra förstår vad jag menar.
Jag kan ge och ta muntliga instruktioner.
Jag talar om vad jag tycker och tänker och lyssnar på andras åsikter.
--
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: