Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa åk.4-6

Skapad 2016-09-27 14:11 i Junibackens skola Ludvika
Matrisen används vid utvecklingssamtal för betyg och bedömningen. Matrisen baseras på LGR 11 och ämnets centrala innehåll, övergripandemål och kunskapskrav.
Grundskola 4 – 6 Idrott och hälsa

Genom undervisningen i ämnet idrott ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang, • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil, • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.

Nivå 4
Nivå 3
Nivå 2
Nivå 1
Rörelse
Du kan delta i: Lekar och spel
Du anpassar och varierar dina rörelser väl till aktiviteten.
Du anpassar och varierar dina rörelser relativt väl till aktiviteten.
Du anpassar dina rörelser till viss del till aktiviteten.
Du behöver arbeta vidare för att nå kunskapskraven.
Du kan delta i: Träningsformer
Du anpassar dina rörelser väl till aktivteten.
Du anpassar dina rörelser relativt väl till aktiviteten.
Du anpassar dina rörelser till viss del till aktiviteten.
Du behöver arbeta vidare för att nå kunskapskraven.
Du kan delta i: Idrotter
Du anpassar dina rörelser väl till aktivteten.
Du anpassar dina rörelser relativt väl till aktiviteten.
Du anpassar dina rörelser till viss del till aktiviteten.
Du behöver arbeta vidare för att nå kunskapskraven
Dans och rörelse till musik.
Du anpassar dina rörelser väl till takt och rytm.
Du anpassar dina rörelser relativt väl till takt och rytm
Du anpassar dina rörelser till viss del till takt och rytm.
Du behöver arbeta vidare för att nå kunskapskraven.
Simning
Du kan simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.
Du kan simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.
Du kan simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.
Du behöver arbeta vidare för att nå kunskapskraven.
Friluftsliv och utevistelse
Orientering
Du kan med god säkerhet orientera dig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
Du kan med relativt god säkerhet orientera dig i kbekanta miljöer med hjälp av kartor.
Du kan med viss säkerhet orientera dig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
Du behöver arbeta vidare för att nå kunskapskraven.
Anpassning vid utomhusaktiviteter
Du kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med god anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
Du kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med relativt god anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
Du kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med viss anpassnig till olika förhållanden (kläder efter väder) och till allemansrättens regler.
Du behöver arbeta vidare för att nå kunskapskraven.
Hälsa och livsstil
Du kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter, hur dessa påverkar/utvecklar din kroppsliga förmåga och påverkar hälsan.
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Du behöver arbeta vidare för att nå kunskapskraven.
Hälsa och livsstil
Skador
Du kan ge välutvecklade beskrivningar om hur man förebygger skador.
Du kan ge utvecklade beskrivningar om hur man förebygger skador.
Du kan ge enkla beskrivningar om hur man förebygger skador.
Du behöver arbeta vidare för att nå kunskapskraven
Nödsituationer
Du kan hantera nödsituationer vid vatten med hjälpredskap under olika årstider.
Du kan hantera nödsituationer vid vatten med hjälpredskap under olika årstider.
Du kan hantera nödsituationer vid vatten med hjälpredskap under olika årstider.
Du behöver arbeta vidare för att nå kunskapskraven

Övergripande mål

De övergripande målen behandlas i läroplanen del 1 och 2 och är ämnesövergripande. Dessa är ej betygsgrundande.
Nivå 4
Nivå 3
Nivå 2
Nivå 1
Säkerhet och hänsynstagande
Eleven visar god hänsyn till sina kamrater samt till sin omgivning för att undvika skada. Eleven tar ett stort ansvar för skolans material och hjälper till att plocka fram och undan material.
Eleven visar hänsyn till sina kamrater samt till sin omgivning för att undvika skada. Eleven tar ansvar för skolans material och hjälper till att plocka fram och undan material.
Eleven visar till viss del hänsyn till sina kamrater samt till sin omgivning för att undvika skada. Eleven tar ett visst ansvar för skolans material och hjälper till viss del att plocka fram och undan material.
Du behöver arbeta vidare för att leva upp till förmågan
Samarbete
Eleven samarbetar och stöttar sina kamrater väl vid de olika aktiviteterna.
Eleven samarbetar och stöttar sina kamrater relativt väl vid de olika aktiviterna.
Eleven samarbetar och stöttar sina kamrater till viss del vid de olika aktiviteterna.
Du behöver arbeta vidare för att leva upp till förmågan
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: