Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

MUSIK Lgr11 bedömningsmatris åk 3

Skapad 2016-09-28 11:20 i Maria Parkskolan Helsingborg
Lämplig att använda i åk 1-3.
Grundskola 1 – 3 Musik

MÅLET MED UNDERVISNINGEN ÄR ATT UTVECKLA FÖRMÅGAN ATT...

-------------->
Godtagbar nivå
-------------->
SPELA
Ex: enkla anpassade stämmor och rytmer.
  • Mu
Deltar i enkla former av spel tillsammans med andra
Deltar i spel och anpassar med stöd sitt spelande efter takt/rytm. .
SJUNGA
Sjunger i enkla former i gemensam sång.
Sjunger i gemensam sång och anpassar med stöd efter takt/rytm.
MUSIKSKAPANDE
skapa, sätta samman olika sätt att uttrycka sig på .(tex imitation, improvisation och skapande med text, bild ,ljud, rytmer och rörelse)
  • Mu
Skapar med hjälp i olika former och provar olika idèer.
Skapar i olika former och provar olika idèer.
Förmedlar med hjälp ett budskap ( t.ex. genom spel, sång, bild, drama eller dans.) Kan utifrån tydliga instruktioner sätta samman olika sätt att uttryck sig på. (tex text,bild,ljud och rörelse)
Förmedlar ett budskap ( t.ex genom. spel, sång, bild, drama eller dans.) Kan utifrån tydliga instruktioner sätta samman olika sätt att uttrycka sig på. (tex text,bild,ljud och rörelse)
SAMTALA OCH BESKRIVA
- musikupplevelser och musikens påverkan. beskriv¬ningar av egna musikupplevelser och av hur musik kan påverka människor.
  • Mu
Samtalar kring musikupplevelser. Beskriver på ett enkelt sätt t.ex. vad man tycker om den, hur musiken påverkar människor.
Samtalar kring musikupplevelser och hur musiken påverkar människor. Beskriver genom att ge tydliga exempel kopplat till kända situationer eller egna erfarenheter.
- instrument, musikstil
Samtalar och resonerar kring musikupplevelser. Beskriver på ett enkelt sätt det man upplever/hör t.ex. musikstil, instrument
Samtalar och resonerar kring musikupplevelser. Beskriver och ger tydliga exempel kopplat till det man upplever/hör t.ex. musikstil, instrument. Gör enkla jämförelser mellan t.ex. hur olika instrument eller musikstilar låter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: