Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nya språket lyfter

Skapad 2016-09-28 14:27 i Ätranskolan Falkenberg
Observationsschema för min språkutveckling årskurs F-3
Grundskola F – 3 Svenska

NIVÅ A

1
2
3
4
5
Läsa A
A:1 Jag lyssnar och följer med i handlingen när någon läser för mig.
A:2 Jag förstår vad texten handlar om och känner igen en del ord.
A:3 Jag kopplar ihop det lästa med egna upplevelser och har börjat ljuda när jag läser själv.
A:4 Jag kan läsa ord och meningar och förstår vad jag själv läser och andra läser för mig.
A:5 Jag resonerar om det som andra läst och läser själv kortare texter.
Skriva A
A:1 Jag använder bilder, tecken och symboler för att berätta något.
A:2 Jag kan komma på saker att skriva om, skriver mitt namn och skriver bokstäver och ord.
A:3 Jag prövar att skriva själv, kan flera bokstäver och vet hur de låter.
A:4 Jag prövar att skriva till bilder.
A:5 Jag skriver för att berätta eller minnas och ljudår orden när jag skriver.

NIVÅ B

1
2
3
4
5
Läsa B
B:1 Jag kan sammanfatta det jag läst om och börjar få lite flyt när jag själv läser.
B:2 Jag prövar att koppla ihop det jag läser med mina egna erfarenheter.
B:3 Jag förstår och kan hitta bra poänger i det jag läser.
B:4 Jag använder olika sätt för att förstå en text och läser oftast texterna med flyt.
Skriva B
B:1 Jag kan skriva korta texter och börjar få lite flyt i skrivandet.
B:2 Jag pratar med andra om hur man kan skriva på olika sätt.
B:3 Jag prövar att planera hur jag ska skriva och ser hur de gjort i andra texter.
B:4 Jag skriver så andra kan läsa och följa med i mina texter.

NIVÅ C

1
2
3
4
5
Läsa C
C:1 Jag läser för att uppleva och lära.
C:2 Jag läser ofta och regelbundet.
C:3 Jag förstår det viktiga i berättelser och faktatexter.
C:4 Jag läser olika slags texter med flyt och på lite olika sätt beroende på varför jag läser.
Skriva C
C:1 Jag får idéer från andra om hur jag kan ändra i mina texter så de blir bättre
C:2 Jag kan skriva om det jag lärt mig med egna ord så andra förstår.
C:3 Jag skriver så att det blir spännande, intressant och lärorikt att läsa mina texter.
C:4 Jag planerar mitt skrivande och ändrar i texterna för att göra dem bättre.
Grundläggande färdigheter.
Jag kan berätta i grupp och lyssna på andra.
Jag kan återberätta en händelse eller saga så andra förstår vad jag menar.
Jag kan berätta längre berättelser så poängen blir tydlig.
Jag kan ge och ta muntliga instruktioner.
Jag kan förklara så att andra förstår vad jag menar.
Jag talar om vad jag tycker och tänker och lyssnar på andras åsikter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: