Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

biologi4-6

Skapad 2016-10-01 20:26 i Fuxernaskolan F-6 Lilla Edet
Grundskola 4 – 6 Biologi
Ny nivå
Ej genomgången eller påbörjad förmåga
Kunskapskrav E
Grundläggande kunskaper
Kunskapskrav C
Goda kunskaper
Kunskapskrav A
Mycket goda kunskaper
Upptäckter
Dessutom kan Du berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Dessutom kan Du berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Dessutom kan Du berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Sammanhang
Du har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
Du har goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp.
Du har mycket goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av biologins begrepp.
Resonemang
I enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom och pubertet kan Du relatera till några samband i människokroppen.
I utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom och pubertet kan Du relatera till några samband i människokroppen.
I välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom och pubertet kan Du relatera till några samband i människokroppen.
Ekologiska samband
Du kan också beskriva och ge exempel på människors beroende av och påverkan på naturen och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.
Du kan också förklara och visa på samband mellan människors beroende av och påverkan på naturen, och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.
Du kan också förklara och visa på mönster hos människors beroende av och påverkan på naturen, och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.
Anpassning till livsmiljöer
Dessutom berättar Du om livets utveckling och ger exempel på organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
Dessutom berättar Du om livets utveckling och visar på samband kring organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
Dessutom berättar Du om livets utveckling och visar på mönster i organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
Uptäckter
Du kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Du kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Du kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: