Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska 1-3 - Borrby skola

Skapad 2016-10-02 14:54 i Borrby skola Simrishamn
Matris för 1-3 Engelska i Lgr 11. Innehållet i de olika nivåerna är kopplade till det centrala innehållet.
Grundskola 1 – 3 Engelska

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Att ha kunskaper i flera språk kan ge nya perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till kontakter och större förståelse för olika sätt att leva. Engelska språket omger oss i vardagen och används inom så skilda områden som politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar därför individens möjligheter att ingå i olika sociala och kulturella sammanhang och att delta i internationellt studie- och arbetsliv.

Engelska 1-3

Genom undervisningen i ämnet engelska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att
 • En   förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
 • En   formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • En   använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • En   anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
 • En   reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

Du har utvecklat förmågan

Läsa
 • En  1-3
 • En  1-3
 • En  1-3
Jag deltar.
Jag visar intresse.
Kan läsa och förstå välkända ord kopplat till bilder t ex boy, cat
Kan läsa och förstå välkända ord utan bildstöd
Kan läsa och förtå enstaka välkända enkla menigar ("It is a cat")
Kan läsa och förstår enklare kortare instruktioner (t ex Colour the numbers
Lyssna
 • En  1-3
 • En  1-3
Jag deltar.
Jag visar intresse.
Förstår kända enkla ord och fraser med stöd av t ex kroppsspråk.
Förstår kända enkla ord och fraser när någon talar sakta och tydligt. (t ex hälsningsfrraser, "cat", "sit down", "My name is...")
Förstår när någon talar tydligt och sakta, samt använder ett enkelt språk och det handlar om något ämne du känner igen.
Förstår enkla, korta instruktioner och samtal.
Tala
 • En  1-3
 • En  1-3
 • En  4-6
Jag deltar.
Jag visar intresse.
Säger enkla ord och fraser (meningar) genom att härma. Deltar i sång rim och ramsor.
Utifrån mycket kända situationer som jag har varit med om tidigare använder jag enkla ord och meningar som jag har övat in
Jag deltar i samtal genom att besvara och ställa enkla frågor i situationer jag varit med om tidigare. Använder inövade ord och fraser, t ex "What is your name? My name".
Jag använder kända ord, fraser och meningar och sätter samman dem till ett sammanhängande budskap.
Skriva
 • En  1-3
 • En  1-3
Jag deltar.
Jag visar intresse.
Jag kan skriva av kända enkla ord kopplade till bilder.
Jag skriver kända enkla ord kopplade till bilder
Jag skriver kända, enkla ord och meningar kopplat till bilder. T ex "boy", "It is a cat"
Jag skriver mycket enkla texter med hjälp av kända ord eller enkla meningar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: