Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik år 2

Skapad 2016-10-02 16:30 i Nanny Palmkvist skola Helsingborg
Grundskola 2 Matematik

Bedömning av ämneskunskaper i matematik för årskurs 2

Beträffande tal och talens beteckningar
Kan räkna till 200, vet hur talen skrivs och vad som kommer före och efter ett givet tal.
På väg
Kan
Kan jämföra och storleksordna tal upp till 200.
På väg
Kan
Kan säga ordningstalen 1-20 i rätt följd och vet vad som kommer före och efter ett givet tal.
På väg
Kan
Kan jämna och udda tal 0-20.
På väg
Kan
Kan med konkret material eller bild förklara värdet på siffrorna i ental, tiotal och hundratal.
På väg
Kan
Förstår och kan använda begreppen hälften och dubbelt.
På väg
Kan
Kunna beskriva mönster i enkla talföljder med 2-hopp, 5-hopp och 10-hopp.
På väg
Kan

Beträffande räkning med positiva heltal

Kan addera upp till 20.
På väg
Kan
Kan subtrahera upp till 20.
På väg
Kan
Kan multiplikationstabellerna 1, 2, 5 och 10.
På väg
Kan
Kan addera och subtrahera upp till 100 utan tiotalsövergång.
På väg
Kan
Kan addera och subtrahera upp till 100 med tiotalsövergång med hjälp av konkret material.
På väg
Kan

Beträffande rumsuppfattning och geometri

Känner igen några enkla tredimensionella figurer t ex klot och kub.
På väg
Kan
Kan rita triangel, kvadrat och rektangel med hjälp av linjal.
På väg
Kan

Beträffande mätning

Kan kvart i och kvart över på klockan.
På väg
Kan
Kunna förklara begreppen timma, minut och sekund.
På väg
Kan
Kan göra tidsberäkningar i dygn och hela timmar.
På väg
Kan
Kan månadernas antal, namn i rätt ordning och vet vad som kommer före och efter.
På väg
Kan
Kan uppskatta, mäta och räkna med hela kg och liter.
På väg
Kan

Beträffande statistik

kan avläsa enkla stapeldiagram.
På väg
Kan
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: