Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömningsmatris matematik år 4

Skapad 2016-10-04 14:29 i Junibackens skola Ludvika
LGR11, kunskapskrav matematik åk 4-6
Grundskola 4 – 6 Matematik

Stöd för bedömning i åk 4-6.

Nivå 1 Godtagbara kunskaper för årskursen
Nivå 2 Godtagbara kunskaper för årskursen
Nivå 3 Godtagbara kunskaper för årskursen
Ännu ej godtagbara kunskaper för årskursen
Du kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär.
Du kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär.
Du kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
Ännu ej godtagbara kunskaper för årskursen
använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp.
Du har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
Du har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
Du har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Ännu ej godtagbara kunskaper för årskursen
Du beskriver tillvägagångssätt på ett väl fungerande sätt ...
Du beskriver tillvägagångssätt på ett relativt väl fungerande sätt...
Du beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt...
Ännu ej godtagbara kunskaper för årskursen
...och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen...
...och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen...
...och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen...
Ännu ej godtagbara kunskaper för årskursen
...samt kan ge förslag på alternativa tillvägagångssätt.
...samt kan ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
...samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Ännu ej godtagbara kunskaper för årskursen
Du kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett väl fungerande sätt.
Du kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett relativt väl fungerande sätt.
Du kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
Ännu ej godtagbara kunskaper för årskursen
I beskrivningarna kan du växla mellan olika uttrycksformer samt föra välutvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
I beskrivningarna kan du växla mellan olika uttrycksformer samt föra utvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
I beskrivningarna kan du växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Ännu ej godtagbara kunskaper för årskursen
Du kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik med mycket gott resultat.
Du kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik med gott resultat.
Du kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik med tillfredsställande resultat.
Ännu ej godtagbara kunskaper för årskursen
Du kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom algebra med mycket gott resultat.
Du kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom algebra med gott resultat.
Du kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom algebra med tillfredsställande resultat.
Ännu ej godtagbara kunskaper för årskursen
Du kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom geometri med mycket gott resultat.
Du kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom geometri med gott resultat.
Du kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom geometri med tillfredsställande resultat.
Ännu ej godtagbara kunskaper för årskursen
Du kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom sannolikhet med mycket gott resultat.
Du kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom sannolikhet med gott resultat.
Du kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom sannolikhet med tillfredsställande resultat.
Ännu ej godtagbara kunskaper för årskursen
Du kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom statistik med mycket gott resultat.
Du kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom statistik med gott resultat.
Du kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom statistik med tillfredsställande resultat.
Ännu ej godtagbara kunskaper för årskursen
Du kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom samband och förändring med mycket gott resultat.
Du kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom samband och förändring med gott resultat.
Du kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom samband och förändring med tillfredsställande resultat.
Ännu ej godtagbara kunskaper för årskursen
I redovisningar och samtal kan du föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.
I redovisningar och samtal kan du föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt.
I redovisningar och samtal kan du föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
Ännu ej godtagbara kunskaper för årskursen
Du kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med god anpassning till sammanhanget.
Du kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med förhållandevis god anpassning till sammanhanget.
Du kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
Ännu ej godtagbara kunskaper för årskursen
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: