Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska: skriva insändare

Skapad 2016-10-06 10:55 i Rotskärsskolan 7-9 Älvkarleby
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk Svenska

Bedömningsmatris i svenska åk 7-9 för momentet skriva (insändare)

E
C
A
Koppling till uppgiften
Texten fungerar i huvudsak som en insändare.
Texten fungerar relativt väl som en insändare.
Texten fungerar väl som en insändare och är redo att publiceras i en tidning.
Innehåll
Diskussionen är enkel men elevens åsikt framgår. Texten innehåller argument och ett försök att bemöta ett motargument.
Diskussionen är utvecklad och elevens åsikt framgår tydligt. Texten innehåller välgenomtänkta argument och bemöter motargument.
Diskussionen är välutvecklad och balanserad och elevens åsikt framgår tydligt. Argumenten är övertygande och förmedlar ett starkt engagemang.
Struktur
Texten är i huvudsak sammanhängande och begriplig. Textbindningen är enkel.
Texten är sammanhängande och strukturen är tydligt urskiljbar, t.ex. genom styckeindelning, inledning och/eller avslutning. Textbindningen är utvecklad. Det finns en avslutning, t.ex. genom ett försök till slutsats eller uppmaning till läsaren.
Texten är samman- hängande och välstrukturerad, t.ex. genom konsekvent genomförd styckeindelning och effektiv inledning och avslutning. Textbindningen är välutvecklad. Det finns en medveten avslutning, t.ex. genom en slutsats eller en uppmaning till läsaren.
Språk och stil
Ordvalet är enkelt. Menings- byggnaden fungerar i huvudsak. Tempusbruket förstör inte förståelsen av texten.
Ordvalet är varierat och passar en argumenterande text, t.ex. genom retoriska frågor. Meningsbyggnaden är varierad och relativt väl fungerande. Tempus används på ett riktigt sätt i större delen i texten.
Ordvalet är träffande, varierat och specifikt och passar en argumenterande text väl, t.ex. genom retoriska stilmedel och formella uttryck. Meningsbyggnaden är varierad, träffsäker och väl fungerande. Tempus används på ett riktigt sätt.
Skrivregler
Skrivreglerna används i huvudsak på rätt sätt. Det finns stavfel, men de stör inte förståelsen.
Skrivreglerna används korrekt. Det finns några stavfel.
Skrivreglerna används korrekt. Det finns ytterst få/inga stavfel.
Textrespons
Du kan ge enkla omdömen om innehållet i texter och hur de är uppbyggda. Du förbättrar dina texter med hjälp av omdömen på ett ganska bra sätt.
Du kan ge utvecklade omdömen om innehållet i texter och hur de är uppbyggda. Du förbättrar dina texter med hjälp av omdömen på ett bra sätt.
Du kan ge välutvecklade omdömen om innehållet i texter och hur de är uppbyggda. Du förbättrar dina texter med hjälp av omdömen på ett mycket bra sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: