Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Multiplikation, division, bråk, procent och decimaltal

Skapad 2016-10-07 16:05 i Esperedskolan Halmstad
Grundskola 6 Matematik

Metoder för multiplikation och division

 • Ma  4-6   Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
 • Ma  E 6   Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
 • Ma  C 6   Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med gott resultat.
 • Ma  A 6   Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat.
E
C
A
Multiplikation, huvudräkning
Ex uppgifter: 10*450= 1000*185= 10*23,76= 1000*1,09= 80*300= 4*1200
Jag är lite osäker men kan lösa några av dessa uppgifter.
Jag ganska säker på hur jag ska göra och kan lösa de flesta uppgifterna.
Jag är så säker att jag kan lösa alla uppgifterna.
Division - huvudräkning
Ex uppgifter: 4500/10= 185/1000= 23,76/10= 6000/20= 24000/60=
Jag är lite osäker men kan lösa några av dessa uppgifter.
Jag ganska säker på hur jag ska göra och kan lösa de flesta uppgifterna.
Jag är så säker att jag kan lösa alla uppgifterna.
Multiplikation algoritm
Jag kan lösa multiplikationer med decimaler genom att ställa upp. Ex: 236,5*5=
Jag kan lösa multiplikationer med stora tal med nollor på slutet genom uppställning. Ex: 245000*70=
Jag kan lösa multiplikationer med där den mindre faktorn är tvåsiffrig. Ex: 245*23
Kort division
Jag kan lösa divisioner med decimaler med hjälp av kort division. Ex: 63,5/5=
Jag kan lösa divisioner där det inte går jämnt upp och där jag får fler decimaler. Ex: 63,6/5=
Jag kan lösa divisioner där jag först måste förkorta eller förlänga. Ex: 635/50=

Problemlösning med bråk, procent och decimaltal

 • Ma  4-6   Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
 • Ma  4-6   Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.
 • Ma  4-6   Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
E
C
A
Lösa problem
 • Ma  E 6
 • Ma  C 6
 • Ma  A 6
Jag kan lösa enkla problem med bråk och procent på ett GANSKA BRA sätt genom att välja och använda NÅGON strategi.
Jag kan lösa enkla problem med bråk och procent på ett BRA sätt genom att välja och använda FLERA strategier.
Jag kan lösa enkla problem med bråk och procent på ett MYCKET BRA sätt genom att välja och använd OLIKA strategier utifrån vilket som PASSAR BÄST till det aktuella problemet.
Växla mellan olika former
Bråkform, blandad form, decimalform och procent.
 • Ma  E 6
 • Ma  C 6
 • Ma  A 6
Jag kan växla mellan olika uttrycksformer som t ex bråkform, blandad form, decimalform, procent och bilder av bråk samt föra ett ENKELT resonemang kring hur de hör ihop med varandra.
Jag kan växla mellan olika uttrycksformer som t ex bråkform, blandad form, decimalform, procent och bilder av bråk samt föra ett UTVECKLAT resonemang kring hur de hör ihop med varandra.
Jag kan växla mellan olika uttrycksformer som t ex bråkform, blandad form, decimalform, procent och bilder av bråk samt föra ett VÄLUTVECKLAT resonemang kring hur de hör ihop med varandra.
Redogöra
 • Ma  E 6
 • Ma  C 6
 • Ma  A 6
Jag kan TILL VISS DEL beskriva hur man löser uppgifter. Jag kan använda bilder eller praktiskt material för att visa hur jag tänker.
Jag KAN beskriva hur man löser uppgifter. Jag kan använda bilder eller praktiskt material för att visa hur jag tänker.
Jag KAN TYDLIGT beskriva hur man löser uppgifter. Jag kan använda bilder eller praktiskt material för att visa hur jag tänker.
Föra och följa resonemang
 • Ma  E 6
 • Ma  C 6
 • Ma  A 6
När vi pratar matematik kan jag MOTIVERA mina förklaringar och STÄLLA FRÅGOR så att resonemanget TILL VISS DEL går framåt.
När vi pratar matematik kan jag MOTIVERA mina förklaringar och STÄLLA FRÅGOR så att resonemanget GÅR framåt.
När vi pratar matematik kan jag MOTIVERA mina förklaringar och STÄLLA FRÅGOR så att resonemanget FÖRDJUPAS eller BREDDAS.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: