👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik

Skapad 2016-10-09 15:13 i Lilla Edet
Mekanikens gyllene regel: Det du vinner i kraft förlorar du i väg. Enkla maskiner, funktion, innovation, påverkan, ord och begrepp.
Grundskola 6
Ny nivå
Ej påbörjad eller ännu uppnådd
Kunskapskrav E
I dessa områden har du grundläggande kunskaper som du behöver bearbeta och fördjupa.
Kunskapskrav C
I dessa områden har du goda kunskaper som du bör fortsätta att utveckla och fördjupa.
Kunskapskrav A
I dessa områden har du mycket goda kunskaper som du kan fortsätta att utveckla och fördjupa.
Exempel & samverkan
Du visar genom att ge olika exempel på tekniska lösningar som vi använder i vår vardag. Du kan förklara hur olika komponenter fungerar tillsammans för att den ska fungera.
Du kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Du kan förklara enkla tekniska lösningar i vardagen och hur några ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Du kan förklara enkla tekniska lösningar i vardagen och hur några ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion och visar då på andra liknande lösningar.
Hållfasthet & stabilitet
Du ger exempel på hållfasta och stabila konstruktioner. Du förklarar och beskriver på ett tydligt sätt hur dessa är uppbyggda, vilka olika material som används och på vilket sätt detta hänger ihop.
Dessutom kan du på ett enkelt sätt beskriva och ge exempel på några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används.
Dessutom kan du på ett utvecklat sätt beskriva och visa på samband mellan några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används.
Dessutom kan du på ett välutvecklat sätt beskriva och visa på samband mellan några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används.
Utveckling (evolution)
I diskussioner och samtal använder du ord, begrepp, faktauppgifter och andra kunskaper för att förklara hur tekniken i olika system och föremål har förändrats över en längre tid
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid
För- & nackdelar
I samtal och diskussioner tar du upp flera för- och nackdelar av olika tekniska lösningar för människor, samhället och miljön
och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
Prova & testa
Du prövar och testar olika idéer och lösningar i teknikutvecklingen eller i konstruktionsarbetet. Du testar också olika lösningar och idéer när du gör modeller, vare sig det är digitalt eller fysiskt skapade modeller.
Du kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
Du kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma utvecklade fysiska eller digitala modeller.
Du kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade fysiska eller digitala modeller.
Olika alternativ
I ditt arbete beskriver och visar olika alternativ som du kan välja emellan och du väljer då de alternativ som för arbetet framåt.
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer du handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer du handlingsalternativ som leder framåt.
Dokumentation
Det du gör dokumenterar du genom att skissa, rita, skapa modeller eller texter som visar vad du hade tänkt göra och som förklarar hur det gick.
Du gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
Du gör utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord.
Du gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.