Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NO år 1-3 Södra skolan

Skapad 2016-10-09 15:35 i Södra skolan Falun
Matris: NO år 1-3; utifrån det centrala innehållet och kunskapskraven i Lgr 11.
Grundskola 1 – 3 NO (år 1-3)

Rubrik 1

Året runt i naturen.
 • NO  1-3   Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra. Månens olika faser. Stjärnbilder och stjärnhimlens utseende vid olika tider på året.
 • NO  1-3   Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
 • NO  1-3   Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
 • NO  1-3   Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra.
Du känner till hur solen, månen och jorden rör sig. Du känner till månens olika faser. Du känner till några vanligt förekommande stjärnbilder.
Du kan beskriva hur solen, månen och jorden rör sig. Du kan berätta om månens olika faser. Du kan berätta om några vanliga stjärnbilder.
Du kan förklara hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra. Du kan förklara varför månen har olika faser. Du kan beskriva några vanliga stjärnbilder.
Ny aspekt
Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider.
Du kan namnen på årstiderna.
Du kan berätta hur man kan se vilken årstid det är nu.
Du kan beskriva vad som känneteckar årstiderna och hur de förändras. Du kan göra enkla observationer hur de olika årstiderna växlar.
Ny aspekt
Djur och växter i närmiljön.
Du känner till namnen på några djur och växter i din närmiljö.
Du kan ge exempel på livscykler (livets olika faser) hos några djur och växter i din närmiljö. Du kan göra enkla observationer och fältstudier när det gäller djur och växter i din närmiljö.
Du kan förklara och ge exempel på några näringskedjor.

Ny rubrik

Kropp och hälsa.
 • NO  1-3   Betydelsen av mat, sömn, hygien, motion och sociala relationer för att må bra.
 • NO  1-3   Människans kroppsdelar, deras namn och funktion.
 • NO  1-3   Människans upplevelser av ljus, ljud, temperatur, smak och doft med hjälp av olika sinnen.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny aspekt
Betydelsen av mat, sömn, hygien, motion och sociala relationer.
Du känner till att vi behöver sömn, mat, en god hygien, motion, och goda kamratrelationer för att du ska må bra.
Du förstår varför vi måste sova, äta rätt, hålla oss rena, motionera och fungera bland våra kompisar.
Du kan förklara varför vi behöver sömn, äta rätt, ha en bra hygien, motionera och fungera bland våra kompisar för att vi ska må bra och vad som händer om vi inte får detta.
Ny aspekt
Människans kroppsdelar.
Du känner till namnen på våra viktigaste kroppsdelar.
Du kan namnen på våra viktigaste kroppsdelar och vet vad vi har för nytta av dem.
Du kan förklara vilken funktion våra olika kroppsdelar har.
Ny aspekt
Människans upplevelser av ljus, ljud, temperatur, smak och doft.
Du vet vilka som är våra fem sinnen.
Du kan berätta hur våra fem sinnen fungerar.
Du kan, genom att göra enkla undersökningar och observationer förklara hur våra fem sinnen fungerar och kan ge exempel på hur de kan påverkas.

Ny rubrik

Kraft och rörelse.
 • NO  1-3   Tyngdkraft och friktion som kan observeras vid lek och rörelse, till exempel i gungor och rutschbanor.
 • NO  1-3   Balans, tyngdpunkt och jämvikt som kan observeras i lek och rörelse, till exempel vid balansgång och på gungbrädor.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny aspekt
Tyngdkraft och friktion.
Du vet vad som menas med tyngdkraft och friktion.
Du kan förklara hur tyngdkraft och friktion fungerar och kan användas på ett enkelt sätt.
Du kan visa hur och var du kan hitta exempel på tyngdkraft och friktion i din närmiljö, t ex när du leker och rör dig samt berätta hur det fungerar.
Ny aspekt
Balans, tyngdpunkt och jämvikt.
Du vet vad som menas med balans, tyngdpunkt och jämvikt.
Du kan ge exempel på var man kan uppleva balans, tyngdpunkt och jämvikt.
Du kan göra enkla undersökningar,som handlar om balans, tyngdpunkt och jämvikt, i din närmiljö. Du kan förklara hur det blir balans och jämvikt när du gör dessa undersökningar.

Ny rubrik

Material och ämnen i vår omgivning.
 • NO  1-3   Materials egenskaper och hur material och föremål kan sorteras efter egenskaperna utseende, magnetism, ledningsförmåga och om de flyter eller sjunker i vatten.
 • NO  1-3   Människors användning och utveckling av olika material genom historien. Vilka material olika vardagliga föremål är tillverkade av och hur de kan källsorteras.
 • NO  1-3   Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.
 • NO  1-3   Luftens grundläggande egenskaper och hur de kan observeras.
 • NO  1-3   Enkla lösningar och blandningar och hur man kan dela upp dem i deras olika beståndsdelar, till exempel genom avdunstning och filtrering.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny aspekt
Materials egenskaper och hur material kan sorteras efter olika egenskaper. Människors användning och utveckling av olika material genom historien.
Du kan beskriva egenskaper hos olika material, t ex trä och metall.
Du kan sortera material efter egenskaper.
Du kan förklara funktionen hos ett material utifrån dess egenskaper.
Ny aspekt
Vattnets och luftens egenskaper.
Du känner till vattnets olika former: fast, flytande och gas. Du kan förklara vad luft är på ett enkelt. sätt.
Du vet vilka övergångarna mellan vattnets olika former är: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning. Du vet vilka luftens grundläggande egenskaper är.
Du kan berätta hur du kan se och observera övergångarna mellan vattnets olika former. Du kan berätta hur man kan observera (se) luftens olika egenskaper.
Ny aspekt
Enkla lösningar och blandningar.
Du känner till några enkla lösningar och blandningar och vet skillnaden mellan dem.
Du kan dela upp olika lösningar och blandningar, t ex genom avdunstning och filtrering.
Du kan göra jämförelser mellan dina egna resultat och några andras när du undersöker olika lösningar och blandningar. Du kan dokumentera dina undersökningar, t ex genom att skriva eller göra ett enkelt diagram.

Ny rubrik

Berättelser om natur och naturvetenskap.
 • NO  1-3   Skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
 • NO  1-3   Berättelser om äldre tiders naturvetenskap och om olika kulturers strävan att förstå och förklara fenomen i naturen.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny aspekt
Skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
Du känner till några berättelser och några konstverk som handlar om naturen, människan och äldre tiders naturvetenskap.
Du kan berätta om något konstverk eller berättelse som handlar om naturen, människan och något om äldre tiders naturvetenskap.
Du kan samtala om någon bok eller konst som handlar om naturen och människan och något som handlar om äldre tiders naturvetenskap.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: