Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religion år 8

Skapad 2016-10-09 19:06 i Söderskolan Falkenberg
Bedömningsmatris i religion
Grundskola 8 Religionskunskap
F-nivå
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Kunskap och begrepp
Du har ännu inte visat att du har grundläggande kunskaper om judendomen.
Du har grundläggande kunskaper om judendomen och visar det genom att beskriva centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionen.
Du har goda kunskaper om judendomen och visar det genom att förklara och visa på samband mellan centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionen.
Du har mycket goda kunskaper om judendomen och visar det genom att förklara och visa på samband och generella mönster kring centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionen.
Du kan ännu inte baskunskaper om världsreligionerna.
Du har baskunskaper om världsreligionernas heliga platser, ritualer och regler.
Du har goda kunskaper om världsreligionernas heliga platser, ritualer och regler.
Du har mycket goda kunskaper om världsreligionernas heliga platser, ritualer och regler.
Tankar, skrifter, handlingar
Du kan ännu inte beskriva hur religionernas viktiga tankar, skrifter, uttryck och handlingar hänger ihop med varandra.
Du kan beskriva hur religionernas viktiga tankar, skrifter, uttryck och handlingar hänger ihop med varandra på ett enkelt sätt.
Du kan beskriva hur religionernas viktiga tankar, skrifter, uttryck och handlingar hänger ihop med varandra på ett utvecklat sätt
Du kan beskriva hur religionernas viktiga tankar, skrifter, uttryck och handlingar hänger ihop med varandra på ett välutvecklat sätt.
Undersöka, resonera & analysera
Du kan ännu inte föra resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner.
Dessutom för du enkla resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner.
Dessutom för du utvecklade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner.
Dessutom för du välutvecklade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner.
Du kan ännu inte beskriva hur religioner kan påverkas och påverkar samhälleliga förhållanden.
Du kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Du kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva förhållandevis komplexa samband med utvecklande och relativt väl underbyggda resonemang.
Du kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva komplexa samband med välutvecklande och väl underbyggda resonemang.
Källor
Du kan ännu inte diskutera om informationen och källorna är pålitliga och viktiga.
Du diskuterar på ett enkelt sätt om informationen och källorna är pålitliga och viktiga.
Du diskuterar på ett utvecklat sätt om informationen och källorna är pålitliga och viktiga.
Du diskuterar på ett välutvecklat sätt om informationen och källorna är pålitliga och viktiga.
Etik
Du kan ännu inte diskutera hur frågor om livet beskrivs i olika situationer och hur personligheten kan påverkas av tron.
Du kan diskutera på ett enkelt sätt hur frågor om livet beskrivs i olika situationer och hur personligheten kan påverkas av tron.
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt hur frågor om livet beskrivs i olika situationer och hur personligheten kan påverkas av tron.
Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt hur frågor om livet beskrivs i olika situationer och hur personligheten kan påverkas av tron.
Du kan ännu inte använda etiska begrepp och modeller när du diskutera om vad som är rätt och fel.
Du kan diskutera på ett enkelt sätt om vad som är rätt och fel. Du använder etiska begrepp och modeller på ett ganska bra sätt.
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt om vad som är rätt och fel. Du använder etiska begrepp och modeller på ett bra sätt.
Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt om vad som är rätt och fel. Du använder etiska begrepp och modeller på ett mycket bra sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: