👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ekologi - Prov

Skapad 2016-10-10 11:03 i Sturegymnasiet Halmstad
Gymnasieskola 1 Naturkunskap

Centralt innehåll:

  • Frågor om hållbar utveckling som ekosystempåverkan.
  • Hur naturvetenskap kan användas som utgångspunkt vid kritisk granskning av budskap och normer i medierna.
  • Cellen och livets minsta delar som utgångspunkt för diskussioner om till exempel aktuella forskningsområden.
  • Hur naturvetenskap kan granskas kritiskt samt hur ett naturvetenskapligt förhållningssätt kan användas för att kritisk pröva ovetenskapligt grundade påståenden.
E
C
A
Diskussion
Du kan översiktligt diskutera frågor med naturvetenskapligt innehåll som har betydelse för individ och samhälle. Dessutom kan eleven ge några exempel på tänkbara ställningstaganden eller handlingsalternativ samt ger enkla argument för dessa
Eleven kan utförligt diskutera frågor med naturvetenskapligt innehåll som har betydelse för individ och samhälle. I diskussionen använder eleven kunskaper om naturvetenskap för att ställa utforskande frågor samt för att ge förklaringar och argument.
Eleven kan utförligt och nyanserat diskutera frågor med naturvetenskapligt innehåll som har betydelse för individ och samhälle. I diskussionen använder eleven kunskaper om naturvetenskap för att ställa utforskande frågor samt för att ge komplexa förklaringar och argument.
Förklaring
Du kan ge enkla förklaringar och argument i dina ställningstaganden eller handslingsalternativ kring frågor inom det berörda området men även översiktligt kopplat till hållbar utveckling
Dessutom kan du ge några exempel på tänkbara ställningstaganden eller handlingsalternativ samt ger välgrundade argument för dessa
Dessutom kan du ge några exempel på tänkbara ställningstaganden eller handlingsalternativ samt ger välgrundade och nyanserade argument för dessa.
Beskrivning
Du kan översiktligt beskriva, inom det berörda området, hur naturvetenskap organiseras och kan användas för kritisk granskning
Du kar ännu ej uppnått betygskriterierna för betyget E
Arbeta mer med ovan nämnda innehåll och kriterier