Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tal 7A HT 2016

Skapad 2016-10-11 19:34 i Friskolan Asken Grundskolor
Grundskola 7 Matematik

Första bedömningen i matematik i åk 7 kommer baseras på matematikprovet, läxor och lektionsarbete.
Jag börjar fylla i matematikprovet som främst visade begepp och metoder.
Vi arbetar med problemlösning i en problemlösningsbok och det kommer redovisas separat i en problemlösningsmatris.

Begrepp

(de nya begrepp i år är primtal, sammansatta tal, faktorträd, delbarhet, siffersumma, överslagsräkning)
E
C
A
Du förstår och har börjat använda nya matematiska begrepp och använder dem på ett ganska bra sätt i situationer som du känner till väl.
Du har goda kunskaper om matematiska begrepp och använder dem på ett bra sätt i situationer som du känner till.
Du kan berätta om matematiska begrepp med hjälp av symboler, bilder och andra matematiska uttryck på ett ganska bra sätt.
Du kan berätta om matematiska begrepp med hjälp av symboler, bilder och andra matematiska uttryck på ett bra sätt.
Du kan byta mellan olika sätt att beskriva matematiska begrepp.
Du kan byta mellan olika sätt att beskriva matematiska begrepp.
Du diskuterar på ett enkelt sätt hur begreppen hör ihop.
Du diskuterar på ett utvecklat sätt hur begreppen hör ihop.

Metod

Metoder som vi använder denna termin är: - addition, subtraktion, multiplikation och division, - delbarhet, - primfaktorisera (använda faktorträd) - multiplicera med 10, 100 och 1000, - dividera med 10, 100 och 1000, - överslagsräkning.
E
C
A
Du kan göra uträkningar på ett ganska bra sätt. Du väljer och använder metoder som passar ganska bra för att göra uträkningarna.
Du kan göra uträkningar på ett bra sätt. Du väljer och använder metoder som passar bra för att göra uträkningarna.
Du kan göra uträkningar på ett mycket bra sätt. Du väljer ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder för att göra uträkningar.

Resonemang

E
C
A
Du kan förklara hur du har tänkt och förstå hur andra tänkt när ni diskuterar matematik.
Du kan förklara hur du har tänkt och förstå hur andra tänkt när ni diskuterar matematik. Du hittar ändamålsenliga sätt.
Du kan förklara hur du har tänkt och förstå hur andra tänkt när ni diskuterar matematik. Du hittar ändamålsenliga och effektiva sätt.
Du försöker motivera dina förklaringar och ställer frågor så att diskussionerna fortsätter på ett ganska bra sätt.
Du motiverar dina förklaringar och ställer frågor så att diskussionerna fortsätter på ett bra sätt.
Du motiverar dina förklaringar och ställer frågor så att diskussionerna går framåt. Du fördjupar och breddar dig i dina resonemang.

Kommunikation

E
C
A
Du kan förklara och prata på ett ganska bra sätt om hur man kan göra uträkningar.
Du kan förklara och prata på ett bra sätt om hur man kan göra uträkningar.
Du kan förklara och prata på ett mycket bra sätt om hur man kan göra uträkningar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: