Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Halvvägstest - Tal och algebra - år 9

Skapad 2016-10-11 19:57 i Läroverket Hudiksvall
En test för att se hur du ligger till mitt i området.
Grundskola 9 Matematik

Vi har nu jobbat med bråk. Förra året jobbade vi en hel del med ekvationer och algebra. Den här matrisen säger bara hur du visat dina kunskaper på det "Halvvägstest" vi gjort efter halva området. Du har flera möjligheter att visa dina förmågor och kunskaper.

E
C
A
BEGREPP
Kunskap om begrepp och samband mellan begreppen
Jag kan beskriva några av de begrepp som hör till området. Jag visar att jag förstår begrepp som hör till området genom att lösa uppgifter och få rätt svar.
Jag visar att jag förstår begrepp genom att räkna addition, subtraktion och multiplikation med olika nämnare.
Jag försöker ge förslag till två faktorer i bråkform när jag vet produkten. Jag visar att jag vet vad faktor, nämnare och produkt är. Mitt svar är inte rätt.
Jag kan ge förslag på två faktorer i bråkform när jag vet produkten. Mitt svar är rätt.
Jag visar att jag förstår begrepp genom att påbörja en lösning för att beräkna hur många hela som behövs för ett antal delar när delarna är i bråkform.
Jag visar att jag förstår begrepp genom att välja beräkna hur många hela som behövs för ett antal delar när delarna är i bråkform.
Jag visar att jag förstår begrepp genom att välja beräkna hur många hela som behövs för ett antal delar när delarna är i bråkform.
METOD (procedur)
Val av metod och hur väl metoderna genomförs
Jag visar att jag har metoder att förlänga och förkorta bråk.
Jag visar att jag har metoder att beräkna addition och subtraktion med olika nämnare. Jag får rätt svar.
Jag visar att jag har metoder att beräkna addition och subtraktion med olika nämnare och svarar alltid i enklaste form. Jag får rätt svar.
Jag har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
Jag visar att jag har metoder att beräkna multiplikation med bråk. Jag får rätt svar.
Jag visar att jag har metoder att beräkna multiplikation med bråk och svarar alltid i enklaste form. Jag får rätt svar. Jag visar också att jag har metoder att beräkna division med bråk och får rätt svar.
Jag kan åskådliggöra en multiplikation med bråk geometriskt i form av t.ex. en rektangel.
PROBLEMLÖSNING
Hur väl problem tolkas och löses. Kvalitén på strategier och metoder som används att lösa problem
Jag kan påbörja en lösning på ett problem och löser en del av problemet men kommer inte fram till hela svaret.
Jag löser i stort sett ett problem. Mitt resonemang går lätt att följa. Jag använder olika metoder för att nå lösningen. Jag kommer fram till svaret.
Jag löser problem på ett väl fungerande sätt och väljer strategier och metoder som passar problemets karaktär. Jag formulerar matematiska modeller för problemet och mitt resonemang är tydligt att följa. Lösningen är korrekt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: