Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religion

Skapad 2016-10-12 11:17 i Österskolan Lunds för- och grundskolor
Eleverna visar sina kunskaper i religion genom ett gemensamt grupparbete samt individuellt provtillfälle. I klassrummet hålls diskussioner och eleverna tränar på att använd olika begrepp i rätt sammanhang. Provfrågorna ges ut några veckor innan provet.
Grundskola 4 – 6 Religionskunskap

Religioner, livsåskådningar och livsfrågor.

.
På väg
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Världsreligionerna
Eleven kan med pedagogs hjälp visa kunskap om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna.
Eleven visar grundläggande kunskap om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna.
Eleven uppvisar goda kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna.
Eleven uppvisar mycket goda kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna.
Kristna högtider och traditioner
Eleven kan med pedagogs hjälp redogöra för några kristna högtider och traditioner.
Eleven kan på ett grundläggande sätt redogöra för några kristna högtider och traditioner.
Eleven visar goda kunskaper vid redogörelse för några kristna högtider och traditioner.
Eleven visar mycket goda kunskaper vid redogörelse för några kristna högtider och traditioner.
Jämför kristendomen förr och nu
Eleven kan med pedagogs hjälp jämföra kristendomen förr och nu.
Eleven kan på ett enkelt sätt jämföra kristendomen förr och nu.
Eleven kan på ett utvecklande sätt jämföra kristendomen förr och nu.
Eleven kan på ett välutvecklat sätt jämföra kristendomen förr och nu.
Livsåskådning
Eleven kan med pedagogs hjälp berätta vad religionerna kan betyda för olika människor.
Eleven kan till viss del berätta vad religionerna kan betyda för olika människor.
Eleven kan på ett utvecklande och relativt väl sätt berätta vad religionerna kan betyda för olika människor.
Eleven kan på ett välutvecklande sätt berätta vad religionerna kan betyda för olika människor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: