Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bråk, decimaler, area och mått i slöjden, åk 3

Skapad 2016-10-12 18:18 i Domarringens skola Uppsala
Vi arbetar med ritteknik på slöjden.
Grundskola 3 – 5 Matematik Slöjd

Här är några frågor om ritningen till klockan som vi gör på slöjden.
Vi kopplar ritteknik till matematik eftersom matematik ofta ingår när vi gör ritningar.
Genom att använda matematik när man planerar i slöjden så blir det lättare att få det snygg.
Lycka till!

Klockritning i skala 1:1

Du kan fundera och svara på några frågor om ritningen till klockan som vi gör på slöjden. Lycka till!
Jag är inte så säker ännu på vad som menas.
Jag är fortfarande inte helt säker men vill lära mig.
Jag besitter denna färdighet.
Del av figur
Eleven kan i bråkform berätta om vikningarna på klockritningen i slöjden.
Jag är inte säker på vad som menas med det. Jag vet att vi har vikt ritningen.
Jag vet att ritningen delades från A3 - A7 storlek och att vi pratade om de olika delarna i vikningen.
Jag förstår hur delarna på klockritnigen kopplas till matematik och bråkform.
Omvandla
Eleven kan omvandla bråktalet 1/2 till ett decimaltal.
Jag vet vad en halv är.
Jag kan skriva en halv med decimaltal.
Jag förstår varför 1/2 är en halv och kan även skriva en halv som ett decimaltal.
Räkna ut en area
Eleven kan räkna ut arean på ett papper med centimeterstora rutor genom att multiplicera antal rutor på ena längden med rutor på andra längden.
Jag är inte säker på vad som menas med det. Jag vill lära mig att räkna ut area senare.
Jag deltog när läraren visade oss hur man räknar ut en area. Jag vill lära mig mer nu eller senare.
Jag förstår hur man räknar ut en area.
Uppfattning om mått
Eleven kan ta ut det största och det lägsta måttet även när det gäller millimeter, centimeter och meter.
Jag är inte säker än på vad som menas millimeter, centimeter och meter, men vill lära mig.
Jag vet ungefär hur lång en millimeter, en centimeter och en meter är.
Jag kan i teori och praktik ta ut vilka som är längsta och kortaste måtten.
Del av antal
Eleven vet hur mycket 1/4 av 16 är genom att räkna rutorna på klockritningen i slöjden.
Jag är inte säker på vad som menas med det. Jag vet att ritningen är vikt.
Jag deltog när läraren räknade rutor på ritningen tillsammans med oss
Jag förstår hur mycket 1/4 av 16 är och kan koppla ihop det med de vikta rutorna på ritningen klockritningen.
Skala 1:1
Eleven vet att man kan rita i olika skalor och vad skala 1:1 betyder.
Jag är inte säker på vad det betyder än. Jag vet att vi skrev skala 1:1 på ritningen.
Jag vet vad skala 1:1 betyder och att det också heter i "naturlig storlek".
Jag förstår varför det heter skala 1:1 och kan förklara det.
Ritningen av klockan i skala 1:1
Dessa matematiska kopplingar finns när vi gör ritningen till klockan.
Jag var endast lite delaktig när vi gjorde ritningen till klockan
Jag deltog ganska mycket när vi gjorde ritningen till klockan.
Jag deltog och kunde svara på några frågor som läraren ställde om ritningen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: