Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

INFORMATION OCH KOMMUNIKATION

Skapad 2016-10-14 13:21 i Sturegymnasiet gy Halmstad
INMINF51
Gymnasiesärskola 1 Information och kommunikation

Information och kommunikation INMINF51 Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: Utvecklingen av informationssamhället och dess betydelse för individ och samhälle. Extern och intern information och kommunikation. Modern teknik och teknisk utrustning. Tekniska begrepp. Programvaror och programhantering. Datalagring och datasäkerhet. Informationssökning och kritisk granskning. Sociala medier. Etik och sekretess. Lagar och bestämmelser.

INMINF51

E
Medverkar
C
På ett enkelt sätt På ett delvis ändamålsenligt sätt Med tillfredsställande resultat
A
På ett utvecklat sätt På ett ändamålsenligt sätt Med gott resultat
Beskriva informationssamhället
Använda modern teknik, teknisk utrustning, programvaror och tjänster
Utföra informations- och kommunikations- uppgifter på ett etiskt, säkert och serviceinriktat sätt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: