Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemi åk 7 "Syror, baser och salter"

Skapad 2016-10-15 15:22 i Fågelbäcksskolan 7-9 Trelleborg
Grundskola 7 – 9 Kemi

Syror, baser, neutralisation och salter.
Teori, varvat med laborationer och rapportskrivning.

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Kunskap
-ta ställning
Du kan med enkla motiveringar diskutera och ta ställning i olika frågor. Du för till viss del diskussionerna framåt.
Du kan med utvecklade motiveringar diskutera och ta ställning i olika frågor. Du för diskussionerna framåt.
Du kan med välutvecklade motiveringar diskutera och ta ställning i olika frågor. Du för diskussionerna framåt och fördjupar/breddar dem.
Begrepp
-beskriva/förklara
Du har grundläggande kunskaper, vilket du visar genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Du har goda kunskaper, vilket du visar genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Du har mycket goda kunskaper, vilket du visar genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Resonemang
-utvecklade resonemang i flera led
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om enkla kemiska processer och samband i naturen.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om förhållandevis komplexa kemiska processer och samband i naturen.
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om komplexa kemiska processer och samband i naturen.
Undersökningar
-planering och genomförande av laborationer
Du kan genomföra undersökningar och bidra till att formulera enkla frågor/planeringar Du kan använda utrustningen på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan genomföra undersökningar och formulera enkla frågor/planeringar, som efter någon bearbetning går att arbeta utifrån. Du kan använda utrustningen på ett ändamålsenligt sätt.
Du kan genomföra undersökningar och formulera enkla frågor/planeringar, som går att arbeta utifrån. Du kan använda utrustningen på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
Undersökningar
-slutsatser av resultatet på din laboration
Du drar enkla slutsatser med viss koppling till kemiska modeller/teorier. Du för enkla resonemang kring resultatets rimlighet och bidrar till att ge förslag till förbättringar.
Du drar utvecklade slutsatser med relativt god koppling till kemiska modeller/teorier. Du för utvecklade resonemang kring resultatets rimlighet och ger förslag till förbättringar.
Du drar välutvecklade slutsatser med god koppling till kemiska modeller/teorier. Du för välutvecklade resonemang kring resultatets rimlighet i relation till möjliga felkällor och ger förslag till förbättringar och visar på nya tänkbara frågeställningar att undersöka.
Kunskap
-förmedla, t.ex. laborationsrapprot
Du kan i huvudsak använda dina kunskaper för att skapa enkla texter/framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp.
Du kan relativt väl använda dina kunskaper för att skapa utvecklade texter/framställningar med relativt god anpassning till syfte och målgrupp.
Du kan använda dina kunskaper för att skapa välutvecklade texter/framställningar med god anpassning till syfte och målgrupp.
Undersökningar
-dokumentation, t.ex. laborationsrapport
Din dokumentation är enkel.
Din dokumentation är utvecklad.
Din dokumentation är välutvecklad.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: