Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Prov: Tal och räkning

Skapad 2016-10-18 12:43 i Streteredsskolan Mölndals Stad
Utvärdering av matematikprovet.
Grundskola 7 Matematik

I matrisen nedan ser du på vilken nivå du har besvarat det olika frågorna på matematikprovet.

Använda matematiska begrepp

 • Ma  E 9   Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Ma  C 9   Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
 • Ma  A 9   Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
Inte visat
-->
--> -->
--> ---> --->
Tusendel
Uppgift 1a
Korrekt svar
Tiondel
Uppgift 1b
Korrekt svar
Hundradel
Uppgift 1c
Korrekt svar
Negativa tal
Uppgift 2a
Korrekt svar
Negativa tal
Uppgift 2b
Korrekt svar
Decimaltal
Uppgift 5
Korrekt svar
Avrundning
Uppgift 7a
Korrekt svar
Avrundning
Uppgift 7b
Korrekt svar
Skugga en figur
Uppgift 10a
Korrekt skuggad
Skugga en figur
Uppgift 10b
Korrekt skuggad
Skugga en figur
Uppgift 10c
Korrekt skuggad

Välja och använda matematiska metoder

 • Ma  E 9   Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
 • Ma  C 9   Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med gott resultat.
 • Ma  A 9   Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat.
Inte visat
-->
--> -->
--> ---> --->
Subtraktion med bråk
Uppgift 3
Godtagbar metod
Kort division
Uppgift 4
Godtagbar metod
Addition decimaltal
Uppgift 6
Godtagbar metod
Subtraktion decimaltal
Uppgift 8
Godtagbar metod
Additon av bråk
Uppgift 9
Godtagbar metod
Prioriteringsreglerna
Uppgift 11
Godtagbar metod
Addition olika nämnare
Uppgift 12a
Godtagbar metod
Blandad form
Uppgift 12b
Godtagbar metod
Blandad form
Uppgift 12c
Godtagbar metod
Blandad form (olika nämnare)
Uppgift 12d
Godtagbar metod
Bråkform 13a
Uppgift 13a
Godtagbar metod
Bråkform 13b
Uppgift 13b
Godtagbar metod
Bråkform 13c
Uppgift 13c
Godtagbar metod
Bråkform (olika nämnare)
Uppgift 13d
Godtagbar metod
Överslagsräkning
Uppgift 15a
Godtagbar metod
Överslagsräkning
Uppgift 15b
Godtagbar metod
Överslagsräkning
Uppgift 15c
Godtagbar metod
Vilket tal söks?
Uppgift 16
Godtagbar metod

Resonemang om tillvägagångssätt & rimlighet

 • Ma  E 9   Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om val av tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
 • Ma  C 9   Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
 • Ma  A 9   Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge förslag på alternativa tillvägagångssätt.
Inte visat
-->
--> -->
--> ---> --->
Presentkortet
Uppgift 4
Enkelt resonemang som är möjligt att följa.
Kaninen Ville
Uppgift 17
Utvecklat resonemang som går att följa.
Välutvecklat resonemang som går att följa.
Leos stenar
Uppgift 18
Välutvecklat resonemang som går att följa.

Lösa problem med strategier, metoder & modeller

 • Ma  E 9   Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär samt bidra till att formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
 • Ma  C 9   Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som efter någon bearbetning kan tillämpas i sammanhanget.
 • Ma  A 9   Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett välfungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
Inte visat
-->
--> -->
--> ---> --->
Fruktståndet
Uppgift 14a
Löser problemet på ett i huvudsak fungerande sätt
Fruktståndet
Uppgift 14b
Löser problemet på ett i huvudsak fungerande sätt
Löser problemet på ett relativt fungerande sätt
Vilket tal söks?
Uppgift 16
Löser problemet på ett relativt fungerande sätt
Kaninen Ville
Uppgift 17
Löser problemet på ett relativt fungerande sätt
Leos stenar
Uppgift 18
Löser problemet på ett välfungerade sätt.

Kommunikation

 • Ma  E 9   I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
 • Ma  C 9   I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt.
 • Ma  A 9   I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.
Inte visat
-->
--> -->
--> ---> --->
Vilket tal söks?
Uppgift 5
Enkel kommunikation
Vilket tal söks?
Uppgift 16
Utvecklad kommunikation
Välutvecklad kommunikation
Ny aspekt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: