Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Volym och skala

Skapad 2016-10-19 13:19 i Nolbyskolan Alingsås
Grundskola 6 Matematik

Arbetsområdet handlar om geometri. Vi lär känna de olika polyedrarna (prisma, pyramid, rätblock, kub, klot, cylinder, kon), dess kanter, hörn, sidoytor mm. Vi räknar på rätblockets volym.
Vi kommer att arbeta med volymenheter i både metersystemet och litersystemet. Även viktenheter. Begreppet skala, både förminskningar och förstoringar är ytterligare moment som gås igenom.
Eleverna visar sina förmågor på lektioner, vid genomgångar, diskussioner, praktiska övningar, vid diagnoser och provtillfällen.

E
C
A
Problemlösning
Lösa problem / Välja metod
Du kan redogöra för och lösa enkla problem på ett i huvudsak fungerande sätt och väljer då metoder med viss anpassning till problemet.
Du kan redogöra för och lösa enkla problem på ett i relativt väl fungerande sätt och väljer då metoder med förhållandevis god anpassning till problemet.
Du kan redogöra för och lösa enkla problem på ett väl fungerande sätt och väljer då metoder med god anpassning till problemet.
Problemlösning
Tillvägagångssätt Redovisa lösningar och bedöma rimlighet (även muntligt)
Du beskriver hur problem ska lösas på ett i huvudsak fungerande sätt. Du för enkla resonemang kring resultatets rimlighet samt kan bidra till att ge något förslag på alternativ lösningsmetod.
Du beskriver hur problem ska lösas på ett relativt väl fungerande sätt. Du för utvecklade resonemang kring resultatets rimlighet samt kan ge något förslag på alternativ lösningsmetod.
Du beskriver hur problem ska lösas på ett väl fungerande sätt. Du för välutvecklade resonemang kring resultatets rimlighet samt kan ge förslag på alternativa lösningsmetoder.
Begreppsanvändning
Använda matematiska begrepp
Du har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt. Du kan föra enkla resonemang om hur begreppen relaterar till varandra.
Du har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt. Du kan föra utvecklade resonemang om hur begreppen relaterar till varandra.
Du har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt. Du kan föra välutvecklade resonemang om hur begreppen relaterar till varandra.
Använda matematiska metoder
Kunna lösa rutinuppgifter
Du kan använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredsställande resultat.
Du kan använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter med gott resultat.
Du kan använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter med mycket gott resultat.
Matematiska resonemang
Redovisa lösningar och samtala
Du kan redogöra för lösningsmetoder på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då matematiska uttrycksformer (tex. bilder, symboler, tabeller) med viss anpassning till sammanhanget.
Du kan redogöra för lösningsmetoder på ett ändamålsenligt sätt och använder då matematiska uttrycksformer (tex. bilder, symboler, tabeller) med förhållandevis god anpassning till sammanhanget.
Du kan redogöra för lösningsmetoder på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då matematiska uttrycksformer (ex. bilder, symboler, tabeller) med god anpassning till sammanhanget.
Använda matematikens uttrycksformer
Resonera och diskutera
I redovisningar och diskussioner för du till viss del resonemangen framåt.
I redovisningar och diskussioner för du resonemangen framåt.
I redovisningar och diskussioner för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: