Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Argumenterande text och tal

Skapad 2016-10-20 17:03 i Tiundaskolan Uppsala
Denna matris visar vad man ska kunna enligt LGR11. Vissa avsnitt delas sedan upp i speciella LPP:er.
Grundskola 7 – 9 Svenska

I arbetsområdet - argumenterande texter och tal, har du fått möjlighet att visa dina kunskaper i dessa moment:
- skriva insändare och debattartikel (minst en av varje) - ge kamratrespons - bearbeta och renskriva debattartikel - hålla ett argumenterande tal i mindre grupp

Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

Betyg E
Betyg C
Betyg A
Kommunicera
- skrivteknik
Eleven kan skriva olika slags texter med **viss** språklig variation, **enkel** textbindning samt **i huvudsak fungerande** anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer
Eleven kan skriva olika slags texter med **relativt god** språklig variation, **utvecklad** textbindning samt **relativt väl fungerande** anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med **god** språklig variation, **välutvecklad** textbindning samt **väl fungerande** anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Kommunicera
- söka, välja ut, sammanställa information, kritiskt granska
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett **avgränsat urval** av källor
Eleven kan söka, väja ut och sammanställa information från ett **relativt varierat urval** av källor
Eleven kan söka, väja ut och sammanställa information från ett **varierat urval** av källor
Kommunicera
- användning av ämnesreltaterat språk, struktur,citat och källhänvisningar
Sammanställningarna innehåller **enkla** beskrivningar och förklaringar, **enkelt** ämnesrelaterat språk samt **i huvudsak fungerande** struktur, citat och källhänvisningar.
Sammanställningarna innehåller **utvecklade** beskrivningar och förklaringar, **utvecklat** ämnesrelaterat språk samt i **relativt väl fungerande** struktur, citat och källhänvisningar.
Sammanställningarna innehåller **välutvecklade och nyanserade** beskrivningar och förklaringar, **välutvecklat** ämnesrelaterat språk samt **väl fungerande** struktur, citat och källhänvisningar.
Kommunicera
- ge respons samt bearbeta texter utifrån respons
Dessutom kan eleven ge **enkla omdömen** om texters innehåll och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett **i huvudsak fungerande sätt*
Dessutom kan eleven ge **utvecklade omdömen** om texters innehåll och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett **relativt väl fungerande sätt**.
Dessutom kan eleven ge **utvecklade och nyanserade** omdömen om texters innehåll och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett **väl fungerande sätt**.
Kommunicera
- diskutera och argumentera
Eleven kan framföra åsikter med **enkla och till viss del underbyggda** argument
Eleven kan framföra åsikter med **utvecklade och relativt väl underbyggda** argument
Eleven kan framföra åsikter med **välutvecklade och väl underbyggda** argument
Kommunicera
- muntliga redogörelser
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra **enkla** muntliga redogörelser med **i huvudsak fungerande** struktur och innehåll och **viss anpassning** till syfte, mottagare och sammanhang.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra **utvecklade** muntliga redogörelser med i **relativt väl fungerande** struktur och innehåll och **relativt god anpassning** till syfte, mottagare och sammanhang.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra **välutvecklade** muntliga redogörelser med i **väl fungerande** struktur och innehåll och **god anpassning** till syfte, mottagare och sammanhang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: