Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik

Skapad 2016-10-21 13:39 i Påarps grundsärskola Helsingborg
Grundsärskola 3 – 5 Matematik

Detta är du på väg att kunna
Detta kan du
Beträffande tal
Du ska kunna läsa, skriva och storleksordna naturliga tal mellan 1 och 10.
Beträffande räkning
Du ska kunna medverka i att göra beräkningar och lösa additions- och subtraktionsuppgifter inom talområdet 1 – 100 med hjälp av konkret material, digital teknik, huvudräkning eller skriftliga räknemetoder.
Beträffande problemlösning
Du ska kunna medverka i att lösa enkla problem i vardagliga situationer och anger egna förslag till lösningar.
Du ska kunna bidra till omdömen om rimlighet i dina egna beräkningar och lösningar.
Beträffande mätning och rumsuppfattning
Du ska kunna bidra till att mäta och avläsa sträckor, massor och volymer.
Du ska kunna bidra till resonemang om rimlighet när det gäller priser, mängder, tider och annan matematisk information.
Beträffande matematik i praktik
Du ska kunna medverka i att avläsa och hämta matematisk information från närmiljön och givna källor på internet.
Du ska kunna bidra till att beskriva informationen i någon tabell eller något diagram.
Beträffande matematiska termer
Du ska kunna använda enstaka ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om matematik och i utvärdering av arbetsprocesser
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: