Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tala/muntlig framställning

Skapad 2016-10-24 14:17 i Britsarvsskolan Falun
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk Svenska

Här bedöms elevernas förmåga att delta i och bidra till att föra en muntlig diskussion framåt.

INNEHÅLL

E
C
A
Presentera ditt innehåll
Du presenterar ditt innehåll så att den som lyssnar i stort sett kan ta till sig och förstå innehållet.
Du presenterar ditt innehåll så att den som lyssnar kan ta till sig och förstå innehållet.
Du presenterar ditt innehåll på ett sätt som gör det lätt för den som lyssnar att förstå och följa med.
Förberedele
Du visar att du har förberett dig och har kunskaper om ditt ämne.
Du visar att du har förberett dig väl och har goda kunskaper om ditt ämne.
Du visar att du har förberett dig väl och har goda kunskaper om ditt ämne. Du kan svara på frågor om ditt ämne och svara på de argument du möter i diskussionen.

SAMTALET

E
C
A
Deltagande
Du deltar med frågor och argument i diskussionen. Du kopplar det du säger till ämnet och till vad de andra har sagt.
Du utvecklar innehållet i diskussionen genom att t.ex .kommentera, argumentera, ställa frågor, analysera och jämföra.
Du är drivande och visar att du kan engagera andra i samtalet. Du pratar till flera personer och sammanfattar, tolkar, drar slutsatser och föreslår lösningar.
Lyssna
Du visar att du lyssnar på och reflekterar över det de andra säger genom att säga t.ex. "Jag håller med...."
Du visar att du lyssnar på och reflekterar över det de andra säger genom att reflektera över det som sägs och ställer frågor.
Du visar att du lyssnar på och reflekterar över det de andra säger genom att reflektera över det som sägs, ställer frågor, sammanfattar och drar slutsatser.
Diskutera
Du kan samtala om och diskutera olika ämnen genom att framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som för diskussionen framåt.
Du kan samtala om och diskutera olika ämnen genom att framföra åsikter med utvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för diskussionen framåt.
Du kan samtala om och diskutera olika ämnen genom att framföra åsikter med väl utvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för diskussionen framåt och fördjupar eller breddar den.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: