Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik

Skapad 2016-10-24 15:16 i Påarps grundsärskola Helsingborg
Grundsärskola 3 – 5 Matematik

Detta är du på väg att kunna
Detta kan du
Beträffande tekniska lösningar och föremål
Du ska kunna bidra till resonemang om hur några föremål är konstruerade, fungerar och används.
Du ska kunna ge något exempel på föremål där människan har härmat naturen.
Du ska kunna medverka i att undersöka och beskriva föremål med enkla mekanismer och bidra till resonemang om hur de är konstruerade och fungerar.
Du ska kunna bidra till att utforma förslag till hur något vardagligt problem kan lösas med hjälp av teknik.
Beträffande praktiska arbeten
Du ska kunna medverka i att genomföra enkla konstruktionsarbeten utifrån instruktioner eller förebilder.
Du ska kunna bidra till resonemang om de använda materialens egenskaper och om hur de har sammanfogats.
Beträffande dokumentation
Du ska kunna bidra till dokumentation av arbetet.
Beträffande redskap och utrustning
Du ska kunna medverka i att använda redskap och teknisk utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Beträffande följder av tekniska lösningar
Du ska kunna bidra till resonemang om tekniska lösningars för- och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
Beträffande tekniska termer
Du ska kunna använda enstaka ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om teknik och tekniska lösningar och i utvärdering av arbetsprocesser.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: